Vad innebär en energiutredning?

En energiutredning synliggör verksamhetens energikostnader på detaljnivå. Vi kartlägger hur energin konsumeras och förbrukas. Vi samlar in data från energibolag och installerade energimätare men också genom egna mätningar vid platsbesöket. Med detaljerad data över energikonsumtionen kan vi utföra beräkningar och kalkyler med fokus på kostnadseffektiva energibesparingar, vilka sedan presenteras i en rapport. Åtgärderna behöver inte alltid innebära dyra investeringar utan kan vara en så enkel sak som ändrade rutiner. Vi kommer även att se över möjligheten att byta till andra tekniska lösningar, som kan vara dyra att investera i men betalar sig i längden.Det är viktigt för oss att föra en dialog med er som kund under hela processen. Ett personligt och professionellt bemötande är en av grundstenarna i vår verksamhet. Även efter avslutat uppdrag är du alltid välkommen att kontakta oss för tips och råd.

Varför ska ni välja oss?

Vår approach präglas av personlig kontakt, vilket innebär att vi kommunicerar på ett lättförståeligt sätt utan teknisk jargong. Vårt team, bestående av erfarna energiexperter, är dedikerade till att hjälpa er spara pengar på ett okomplicerat sätt. Dessutom erbjuder vi inte bara en enstaka utredning, utan strävar efter ett långsiktigt samarbete genom att fortsätta ge er värdefulla tips och råd även efter avslutad utredning.

billigare besiktning

Certifierade experter

Våra energiexperter är certifierade och genomför energiutredningen med lång erfarenhet och goda kunskaper i ryggsäcken. Certifieringen säkerställer korrekt utförande och tillförlitliga resultat.

billigare besiktning

Effektivitet och kostnadsbesparing

En energiutredning hjälper er att identifiera kostnadseffektiva åtgärder för att spara energi och minska era energikostnader.

billigare besiktning

Långsiktigt stöd

Genom att välja oss får ni inte bara en engångsutredning utan också ett långsiktigt partnerskap. Vi fortsätter att stödja er med tips och råd även efter avslutad utredning, vilket ger er hållbara besparingar och en pålitlig samarbetspartner.

Vad ingår i energiutredning?

Alla fastigheter är olika. Vid en energiutredning utförs därför en grundlig energibesiktning. Vid besiktningen tittar vi på fastigheten som helhet, men också på detaljer som ni som fastighetsägare och vi som energiexperter har identifierat som de mest avgörande faktorerna för framtida energibesparingar.
Exempel på vad en energiutredning kan omfatta:
- Genomgång av uppvärmning
- Genomgång av tappvarmvatten/VVC
- Genomgång av fastighetsel
- Granskning av OVK ventilationsflöden
- Energibalansberäkning
- Genomgång klimatskal
- Termografering
- Kostnadseffektiva energiåtgärder
- Rapport med sammanställning och slutsatser

Energideklaration - Besiktning | Råkoll

Kontakta oss

Har du en fråga eller är du intresserad av att boka en tjänst? Kontakta oss så hjälper vi dig!