Ett nytt år innebär nya årliga underhåll av ditt hus – så kan din plan se ut

Monday, January 25, 2021

Att vara husägare är för många en dröm. Men trots att det kan vara underbart att äga sitt eget hus är det många saker som är mindre roliga. Precis som alla olika typer av underhåll man måste hantera med åren. Ett år kan vara kantat av oförutsägbara utgifter, exempelvis i form av slitage. För att vara beredd på det mesta kan man göra en underhållsplan för huset. Vi berättar mer om hur du gör en sådan och vad du bör tänka på.

Starta en underhållsfond

Något av det första du bör göra är att starta en underhållsfond. Om man exempelvis bor i en bostadsrätt är det bostadsrättsföreningen som står för fastighetens yttre underhållskostnader. Varje månad betalar de boende en månadsavgift som inkluderar det. Men om du är villaägare måste du stå för den kostnaden själv. Det handlar alltså om att börja sätta undan ett sparkapital som kan stå för eventuella slitage och oväntade skador som kan uppstå under året. Men det handlar även om att planera och prioritera renoveringar på rätt sätt.

Utför en besiktning av huset

Så hur vet man vad man ska prioritera och när man bör utföra vissa renoveringar? Ett sätt är att låta besikta huset. Då får du veta vilka svagheter och styrkor huset har, vilka områden som snarast kommer gå sönder och behövas byta ut med mera. Det finns dessutom andra fördelar med att göra en besiktning av huset. Bland annat kan du få reda på om husets värde stigit, något som i sin tur innebär att du kan höja ditt bolån och använda pengarna för att renovera det som bör prioriteras först.

Börja i rätt ordning

Efter en husbesiktning vet du direkt om du har mögelangrepp (läs mer om mögelangrepp här) i källaren, ett gammalt tak som behöver bytas ut eller dåligt isolerade fönster som är dags att byta. Med svaren kan du enkelt lägga upp en mer konkret plan, både budgetmässigt och tidsmässigt. Lägg exempelvis upp en plan där du skriver ner vilken åtgärd som bör utföras först, exempelvis att täta taket. Skriv även ner kostnaden samt inom vilket tidspann du vill ha det gjort. Fortsätt sedan så med hela listan. Den här delen ingår i din underhållsplan vilken i sin tur kan sträcka sig över flera år, exempelvis mellan 10 – 50 år beroende på vilken typ av renoveringar du planerar att göra. Kom ihåg att underhållsplanen innehåller planerade åtgärder, som exempelvis ett tak- eller fönsterbyte. Däremot ingår inte löpande reparationer som byte av glödlampor i planen.

Planera för dina renoveringar

Genom att planera för dina renoveringar kan du undvika oväntade kostnader och istället hinna med att spara in till en rejäl budget som ska täcka alla kort- och långsiktiga renoveringar. Ett exempel på något som kan vara bra att prioritera är bland annat fönsterbyte. Om du bor i ett hus med gamla 2-glasfönster är risken stor att mycket av värmen i huset sipprar ut på grund av den dåliga isoleringen. Väntar du i 10 – 15 år med fönsterbyte är risken stor att du förlorar otroligt mycket pengar enbart på värmeförluster. Här kan det vara bra att planera för renovering eller helt nya fönster, även om kostnaden är högre direkt. Det finns flertalet fördelar med att utföra en underhållsplan, bland annat:

  • Du ökar marknadsvärdet på bostaden.
  • Du kan förutse underhållsbehovet och de kostnader som kommer uppstå.
  • Genom rätt prioriteringar kan du få lägre drifts- och underhållskostnader.
  • Du får jämnare slitage genom åren.

När du gjort en underhållsplan gäller det att följa den. Men det är också viktigt att uppdatera planen löpande eftersom inflation och prisutveckling sker över tid, vilket påverkar planens kostnadsuppskattningar. Så fort en åtgärd har utförts bör planen uppdateras. Byter du exempelvis ut alla fönster bör du göra en ny underhållsplan där nytt fönsterbyte finns med, även om det ligger 40 år framåt i tiden. Det är även bra att utföra en ny besiktning av huset med intervaller om vart femte till sjunde år. Detta för att kunna stämma av fastigheten mot underhållsplanen.- Vill du veta mer?

En av våra besiktningsmän ringer dig