Ska du lägga nytt tak i höst? – Så gör du det bäst

Tuesday, September 6, 2022

Det är inte alltid lätt att veta när taket behöver läggas om. Ibland, om man exempelvis har problem med fukt som letar sig in från taket, är det uppenbart. I andra fall kan det vara svårt att själv avgöra när det är dags. För att slippa dyra reparationskostnader bör man kontrollera sitt tak regelbundet. Man kan själv hålla koll på ytliga förändringar, såsom skadade takpannor, och takets generella skick. Med en relativt god regelbundenhet bör man även ta hjälp av en besiktningsfirma som gör en mer omfattande kontroll av takkvalitén genom en underhållsbesiktning. Då kan man också få tips kring hur man bäst kan sköta om sitt tak, samt vilka reparationer som är mer brådskande. För den som kommit fram till att det är dags för ett nytt tak till hösten har vi i denna text samlat några tips för hur man bäst går till väga.

Besiktning bör ske vid två tillfällen under takläggningen

För att takarbetet ska bli lyckat är det viktigt med kvalitetskontroller. Dessa kan vara svåra att genomföra själv om man inte har mycket god kunskap i takläggning. För att säkerställa att arbetet utförs korrekt bör man därför ta hjälp av en erfaren besiktningsfirma, både efter färdigställandet av undertaket och då takarbetet avslutats. Detta eftersom det är svårt att besiktiga undertaket då detta är övertäckt. Den slutgiltiga besiktningen kontrollerar att taket fungerar som ett isolerande klimatskal och verkligen skyddar undertaket och resten av huset. För att hela taket ska vara kvalitetssäkrat bör man helst alltså besiktiga i två steg.

Vilken är rätt tid på året för takbyte?

För att underlätta arbetsprocessen vid takläggning är det bäst att bytet äger rum då luftfuktigheten utomhus är låg. Detta gäller främst försommaren då det är soligt och varmt med relativt liten nederbörd. Vissa föredrar också sommarmånaderna eftersom man då har semester och kan befinna sig på annan ort under arbetet. Det fungerar dock utmärkt att byta tak även under hösten och våren, och om man väljer en professionell firma går genomförandet snabbt. Ett takbyte tar någonstans mellan 1–4 veckor, beroende på takets storlek och design.

Lägg upp en budget i förväg

Då man ska utföra ett större arbete som ett takbyte innebär är det smart att lägga upp en översiktsbudget i förväg. Detta kan nämligen ha stor påverkan på vilken utformning, material och entreprenör man väljer. Omfattningen av arbetet påverkas också av takets skick. Om taket bara är skadat och behöver repareras på vissa ställen kostar detta självklart betydligt mindre än ett helt nytt tak.

Välj rätt material och utformning

Det är viktigt att man läser på och frågar sig runt angående material och takets utformning. Vanligast är att man väljer samma material och lutning som det tidigare taket, men ibland är det en god idé att byta mot något mer hållbart. Vilket material man väljer beror på sådant som pris, hållbarhet och design. Det tak som man brukar säga har bäst hållbarhet i förhållande till underhåll och livslängd är plåttak. Däremot kan även tegeltak och betongtak som sköts väl hålla i många år utan några större underhåll.

Behöver du ansöka om bygglov för takbytet?

Det är viktigt att man har koll på huruvida takbytet kräver bygglov eller inte. Detta hänger främst på hur mycket man förändrar takets utseende. Om man exempelvis bestämt sig för att byta beläggning, vill lägga till vindskupor i sitt tak, eller ändra takets kulör så krävs bygglov. Det är även bra att känna till att från och med den 1a januari 2023 kommer takbyte och renoveringar generellt bli svårare att genomföra. Detta eftersom byggherrens ansvar kommer att bli större, samt att en kontrollansvarig behöver finnas på plats under processen.

Anlita en firma eller gör det själv

Det är smart att anlita en entreprenör som har mångårig erfarenhet av takarbeten. Trots det bör man självklart ta in flertalet offerter från olika firmor för att hitta det bästa priset. Ibland kan man behöva välja en lite dyrare firma som är mer pålitligt för att säkerställa att kvalitén inte blir lidande.

Den som har god kunskap om tak och är händig kan också byta sitt tak själv. Detta kräver att man kan avsätta mycket tid till arbetet och dessutom att man har hjälp till hands. Att lägga om ett tak helt själv är inte att rekommendera. Man behöver också säkerställa att man har säkerhetsanordningar på plats så att arbetet kan utföras riskfritt.

Glöm inte att besiktiga efter utfört arbete

Efter att det nya taket är på plats vill man vara säker på att det håller under många år framöver. För att slippa dyra underhållsreparationer är det därför viktigt att man tar in en besiktningsfirma som utför en noggrann kontroll av takläggningen. Om något är felaktigt i utförandet kan man då direkt avkräva att entreprenören åtgärdar detta. Den som väntar alltför länge med sin slutbesiktning kan få svårt att bevisa vem som faktiskt är ansvarig att åtgärda felet. En besiktningsfirma kontrollerar bland annat att materialet inte har några sprickor samt att det inte finns några glipor som kan släppa igenom fukt till undertaket. Det gör att man kan känna sig säker på att det nya taket håller tätt, i flera år framöver.

- Vill du veta mer?

En av våra besiktningsmän ringer dig