Byggledning för alla tillfällen

Oavsett storlek och omfattning på byggprojekt hjälper Råkoll dig att ta det från start till slut med kvalificerad byggprojektledning, eller hjälper till med enskilda processer under byggprojektet.

Startskede

När du står inför beslutet att köpa eller sälja, är det viktigt att förstå husets eller lägenhetens nuvarande skick. Våra besiktningsmän utför en noggrann okulär kontroll av alla synliga ytor, inklusive väggar, tak, fönster, kök, badrum, tak, källare, garage, balkong och tomt. Detta första steget ger en översikt av fastighetens skick och ger oss möjlighet att identifiera eventuella potentiella problem.

Pågående projekt

Råkoll ser till att upphandling för byggprojektet sker och säkerställer att bygget går enligt plan avseende budget, tidsram, och andra krav ni har. 

Slutfas

Våra SBR-godkända besiktningsmän åtar sig att löpande besiktiga enskilda delar i processen, samt slutbesiktning. 

Byggledning för BRFer, byggföretag och privatpersoner

Om vi under vår okulära kontroll identifierar potentiella problem, kommer våra besiktningsmän att ge förslag på fördjupade undersökningar.

Bostadsrättsföreningar

För bostadsrättsföreningar är det viktigt att ha en fastställd underhållsplan och att rätt villkor bestäms vid en upphandling av tjänster. Råkoll hjälper till att upphandla och projektleda byggprojekt såsom fasadrenoveringar, balkongbygge, råvindskonvertering, och övrig byggproduktion. Vi ser också till att informera och ta hänsyn till alla boende under tiden. 

Byggföretag

Ibland saknas rätt kompetens för att ta sig an större projekt, eller så vill man ha stöd i delar av processen av byggledning i form av besiktning, projektering, miljömål, miljökrav, och annat. Råkoll erbjuder kvalificerad rådgivning inom byggledning för att hjälpa er till ett lyckat byggprojekt. 

Privatpersoner

Vid helentreprenad vid nybygge eller större renoveringar behövs ibland stöd för att byggledningen blir så effektiv som möjligt och alla behov tillgodoses. Vi hjälper till att projektleda bygget och ser till att rätt upphandling sker, krav uppnås, och allt utförs enligt de kvalitetskrav, budget, och tidsram som föreligger.

Byggledning för små och stora projekt

Oavsett om det gäller tak- eller stambyte, installation av solceller, eller balkongbyggen så hjälper Råkoll till med professionell byggledning och projektledning.

Fasadrenovering

Takbyte

Stambyte

Installation av solceller

Fönsterbyten

Vindsvåningar och råvindskonvertering

Balkong

Våtrum

Husrenovering

Nyproduktion

Projektering

Underhållsplan

Hur går professionell bygg- och projektledning till?

Vi hjälper er genom hela byggprocessen.

Fas 1

Tillsammans hjälps vi åt att bestämma ramarna för projektet i form av kvalitet, miljö- och myndighetskrav, funktion, samt avtal och kontraktsskrivande. Vi har mångårig erfarenhet av byggledning och hjälper till att budgetera ekonomi och tid, samt skicka ut projekt på upphandling till lämpliga entreprenörer. Vi ser sedan till att byggledning av projekteringen går rätt till och att projektet har vad som krävs för att komma igång på utsatt tid.

Fas 2

Under projektets gång uppdaterar vi er löpande på hur byggprojektet går, samt hjälper till att vara en länk till entreprenören. Vi ser till att vara lyhörda inför era önskningar så att era behov och övriga krav följs, och att fastställd budget och tidsplan följs. Våra SBR-godkända besiktningsmän kan kontinuerligt utföra exempelvis entreprenadbesiktningar av delar som är svåra att besiktiga under ett senare skede.

Fas 3

När projektet slutförts följer vi gemensamt upp att de på förhand bestämda krav och önskningar tillgodosetts, samt att budget följts. Fortsatt erbjuder våra SBR-godkända besiktningsmän löpande entreprenadbesiktning, slutbesiktning, samt uppföljande garantibesiktning.

Kontakta oss

Har du en fråga eller är du intresserad av att boka en tjänst? Kontakta oss så hjälper vi dig!