Diplomerade areamätare

SIS Svenska Institutet för Standarder

Alla våra besiktningsmän är diplomerade i areamätning och mäter arean enligt regler och Svensk Standard, SS 21054:2020.

Vi är utbildade medlemmar i SBR

Som SBR-medlem innebär det att vi värnar om kvalitet och ansvarskänsla i vår yrkesutövning, och är experter inom besiktningar, kontrollansvar, byggprojektledning och entreprenad. 

Våra besiktningsmän är av SBR utbildade & godkända besiktningsmän (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) och vi har full ansvarsförsäkring samt toppbetyg hos Offerta.se

SBB

Areamätning för mäklare, fastighetsbolag, BRF:er och privatpersoner

Fastighetsmäklare

Mäklare har användning av areamätning av en diplomerad besiktningsman så att både köpare och säljare vet att boyta och biarea är korrekt. Det undviker också en eventuell tvist under eller efter en försäljning. Många bostäder förlitar sig på data från ritningar vid byggnadens uppförande och har aldrig blivit uppmätta av certifierade/diplomerade besiktningsmän.

Fastighetsbolag

Många gånger har inte fastighetsägare tillgång till lägenheter i sitt bestånd. Hyran baseras på boyta men uppmätning av yta har sällan blivit verifierad på plats. Vid en professionell areamätning ser ni till att ni får rätt betalt för ert bestånd.

BRF:er

Andelstal och avgift för bostadsrättsägare och lokalhyra baseras på antal kvadratmeter de disponerar. Men mätningen har sällan blivit verifierad på plats. Vid en professionell areamätning ser föreningen till att de får rätt betalt för sina lägenheter samt lokaler. Det spelar också roll vid försäljning av en bostadsrätt/lägenhet. BRF:er kan få paketpris för mätning av flera lägenheter.

Privatpersoner

Med nya regler och standarder (SS 21054:2020) som är mer tillåtande är det inte säkert att din lägenhets area-uppgifter stämmer. Genom en areamätning kan du undanröja alla tvivel för både dig själv, en eventuell köpare, kreditinstitut, eller bostadsrättsförening. På så vis slipper du tvister.

Hur går en areamätning till?

Exakt hur en areamätning går till beror på lägenheten, huset, eller lokalen.

Delar information

1. Du delar information

Det första steget är att du bokar en tid och samtidigt delar all tillgänglig information. Det kan vara tidigare ritningar eller annan information.

Areamätning

2. Areamätning

Vi kommer till er och gör en uppmätning av boyta och biarea för lägenheten, villan eller lokalen med hjälp av laser och andra hjälpmedel. Uppmätningen av ytan tar normalt 30 minuter till 2 timmar beroende på storlek och du behöver inte förbereda något. Möbler och annan inredning kan stå kvar. 

Protokoll och bilagor

3. Protokoll och bilagor

Efter att vi utfört uppmätningen och beräkningarna får ni ett protokoll samt intyg att uppmätningen är utförd enligt svensk standard och gällande regler, så att inga frågetecken finns vid eventuella framtida tvister och beräkningar.

Varför ska man utföra en areamätning?

Att utföra en areamätning själv kan vara krångligt och blir lätt fel. Samtidigt måste du vid försäljning och uthyrning uppge korrekt area. Vi hjälper dig med det. 

För att den ska kunna användas vid en försäljning behöver den vara verifierad och utförd av en diplomerad besiktningsman.

  • Rätt boyta och biarea ger dig rätt pris vid köp och försäljning
  • Gamla areaberäkningar stämmer inte alltid, eftersom dagens regler och standard är mer tillåtande
  • Ger trygghet för både köpare, säljare, och hyresgäst
  • Användbart vid förhandling hos bank och andra kreditinstitut vid upptagande av lån
  • Omvärdering vid tillbyggnad eller ombyggnad
  • Rätt uppgifter vid bygglov, fastighetsdeklaration och beräkning av taxeringsvärde
  • Det är avdragsgillt vid en försäljning samt ROT-berättigat
Varför ska man utföra en areamätning?

Priser

Alla priser är inklusive moms. Kostnaden är avdragsgill vid en försäljning samt berättigad för ROT-avdrag. Priset omfattar mätning, resultat, mätbevis, och korrekta och certifierade handlingar som du sedan kan använda dig utav vid ex. försäljning.


Lägenheter

2500 kr


Villor & Fritidshus

3500 kr

Lokaler, BRF eller
större bestånd

Per offert

KONTAKTA OSS

Areamätning i Skåne, Malmö, Helsingborg, Lund, Ystad, Ängelholm, Kristianstad och Halmstad

Professionell areamätning enligt svensk standard SS 21054:2020

Våra diplomerade areamätare utför professionell areamätning av boyta och biarea för villa, hus, lägenheter, lokaler och fastigheter, för fastighetsägare, bostadsrätter, mäklare och privatpersoner i:

Skåne
Malmö
Helsingborg
Lund
Ystad
Ängelholm
Kristianstad
Halmstad

Vill du veta mer?

En av våra besiktningsmän ringer dig