Råkoll

Energianalys Villa

Energianalys

Optimera energianvändning och sänk kostnaderna med vår energianalys. Få skräddarsydda åtgärdsförslag för ett hållbart boende.

RÅKOLL

Vad ingår i en energianalys?

Utöver en löpande dialog mellan vår energiexpert och dig som fastighetsägare innehåller en enerianalys följande steg.

Genomgång av dina önskemål och behov.

Vad förväntar du dig av energianalysen och vilka energibesparingar har du redan funderat på att investera i? Här går vi tillsammans igenom vad vi ska fokusera på under energianalysen. En viktig punkt som börjar redan vid första kontakt med dig som kund.

Analys av energiförbrukningen

För att hitta de mest effektiva åtgärdsförslagen behöver vi få en bild över vart energin tar vägen. Genom att analysera siffror samt hur hushållet ser ut, kan vi bilda oss en uppfattning om hur mycket av energin som går åt till hushållsel, uppvärmning, varmvatten och så vidare.

Insamling av data och information

Dessutom kommer vi att behöva detaljinformation om fastighetens installerade system. Det kan handla om modellbeteckning på värmekälla eller ventilationssystem. Men också om typen av isolering i klimatskalet och om hur energieffektiva fönstrena är. Här tittar vi även på övriga installationer såsom elbilsladdare och solceller.

Enklare kostnadsbesparingar

Finns det enkla förändringar att göra för att minska energikostnaderna? Exempelvis justera temperaturer eller se över era elavtal. Små justeringar för att effektivisera och spara.

Åtgärdsförslag och rekomendationer

Vi tar fram kalkyler på de mest kostnadseffektiva åtgärdsförslagen enligt våra bedömningar. Vi tar även fram kalkyler på de åtgärder ni är intresserade av utöver våra egna rekommendationer. Detaljerna i åtgärdsförslagen kan anpassas efter era önskemål.

Certifierade energiexperter

För att säkerställa hög kvalité är våra energiexperter alltid certifierade enligt Boverkets krav och regelverk.

Kostnadseffektiva åtgärdsförslag

Skräddarsydda rekommendationer efter dina behov och önskemål för bästa resultat. Identifiera och åtgärda ineffektiv energianvändning för att minska dina kostnader.

Hållbarhet

Minskad energiförbrukning innebär ett steg mot en mer hållbar fastighet med minskad miljöpåverkan.

Enklare energi­analys utan platsbesök

För att göra våra tjänster mer tillgängliga erbjuder vi enklare energianalyser utan platsbesök. Istället samlar vi in uppgifter via mail och telefon. Fysiskt platsbesök löser vi istället med videosamtal.

råkoll

Energianalys i korthet

Du får en genomgång och analys av den totala energiförbrukningen, dels under besiktningstillfället och dels i en slutgiltig rapport. I en energianalys går vi bland annat igenom uppvärmning, tappvarmvatten, ventilation, fastighetsel, hushållsel samt övrig elkonsumtion (pool, spa, elbil, övriga byggnader). Målsättningen är att få fram en helhetsbild och förståelse av allt som har med energi att göra kopplat till bostaden. I rapporten ger vi förslag på åtgärder för att optimera energianvändningen samt spara energi och pengar. Åtgärder som dessutom skulle kunna resultera i en värdeökning av fastigheten och ett bättre inomhusklimat.