Råkoll

Lägenhetsbesiktning

Lägenhetsbesiktning

Våra erfarna besiktningsmän hjälper dig att besiktiga lägenheten inför eller under en försäljning. Något många missar att göra vid en försäljning.

Råkoll

Hälsokontroll av lägenhet

Våra erfarna besiktningsmän är din pålitliga partner när det kommer till olika typer av besiktningar såsom överlåtelsebesiktning, badrumsbesiktning, lägenhetsbesiktning, villabesiktning, husbesiktning och kontroll. Vi förstår att köp eller försäljning av en bostad är en av de största affärerna i ditt liv. Som privatperson kan det vara svårt att identifiera dolda fel och problem, såsom fukt, mögel och röta. Råkolls besiktningsmän har den expertis som krävs för att genomföra en grundlig hälsokontroll av lägenheten.

Varför en besiktning är avgörande

När du står inför beslutet att köpa eller sälja, är det viktigt att förstå lägenhetens nuvarande skick. Våra besiktningsmän utför en noggrann okulär kontroll av alla synliga ytor, inklusive väggar, tak, fönster, kök och badrum. Detta första steget ger en översikt av fastighetens skick och ger oss möjlighet att identifiera eventu-ella potentiella problem.

Grundligt protokoll för tydlig översikt

Om vi under vår okulära kontroll identifierar potentiella problem, kommer våra besiktningsmän att ge förslag på fördjupade undersökningar. Vi strävar efter att leverera ett grundligt protokoll som tydligt redovisar eventuella anmärkningar, risker och problem. Ingen bostad är perfekt, men vår rapport kommer att hjälpa dig att förstå och prioritera åtgärder samt risker.

Beställ Lägenhetsbesiktning

Lägenhetsbesiktning

Vi erbjuder ett paket av lägenhetsbesiktning för dig som skall köpa eller sälja lägenhet. Kostnad av lägenhetsbesiktningen är ett fast pris.

Köpkoll Optimal / Säljkoll Optimal

3 990 kr

  • Fuktindikation
  • Ventilation
  • Avlopp
  • Brand
  • Inbrottsskydd
  • Vatten
  • El
RÅKOLL

Förebyggande åtgärder och lösningsförslag

Vår målsättning är inte bara att identifiera problem, utan också att ge dig vägledning för framtida förebyggande åtgärder. Vi hjälper dig att förstå var framtida fel kan uppstå och ger konkreta råd om hur du kan förebygga och åtgärda potentiella problem.

När besiktningen är klar, går vi igenom protokollet tillsammans med dig för att säkerställa fullständig förståelse. Trygghet i din bostadsaffär börjar med en professionell besiktning med Råkoll.