Råkoll

Energideklaration

Energideklaration BRF

Vårt team av certifierade energiexperter ger er bostadsrättsförening insikt i fastighetens energiförbrukning, förslag på kostnadseffektiva investeringar, och skapar ett starkt underlag för att sänka fastighetens energibehov.

RÅKOLL

Upptäck fördelarna med energideklaration för bostadsrätt och BRF

Att genomföra en energideklaration för din bostadsrättsförening (BRF) är inte bara ett krav utan även en strategisk fördel. En energideklaration ger er insikt i den faktiska energiförbrukningen för uppvärmning och fastighetsel. Dessutom används energideklarationen som ett värdefullt verktyg vid både köp och försäljning av bostadsrätter.

Utöver detta kan energideklarationen användas som underlag för att identifiera kostnadseffektiva besparingsmöjligheter.

Våra erfarna och certifierade energiexperter utför energideklarationen i enlighet med Boverkets regler och föreskrifter, vilket säkerställer korrekta och tillförlitliga resultat för din bostadsrätt eller bostadsrättsförening.

Hur går det till under en besiktning?

För att utföra en energideklaration krävs i regel en energibesiktning. När vi genomför en energibesiktning för ett flerbostadshus fokuserar vi på fastighetens energiförbrukning och identifierar kostnadseffektiva energiåtgärder. Under besiktningen granskar vi bland annat fastighetens ventilations- och värmesystem, klimatskal och övriga interna system.

För fastigheter med bostadsrätter har en liknande energideklaration troligtvis genomförts tidigare. Vi sammanställer tidigare rapporter och analyserar tidigare uppgifter. Vi samlar in ny data om energi- och vattenförbrukning på både års- och månadsbasis, uppvärmda ytor samt inomhustemperaturer. Till hjälp använder vi som energiexperter instrument såsom, värmekamera, elmätare, avståndsmätare, multimeter och ficklampa för att säkerställa en grundlig och noggrann genomgång.

Efter att besiktningen är klar skickar vi energideklarationen till dig via e-post. Energideklarationen kan användas när du vill marknadsföra din bostadsrätt inför försäljning eller när du ansöker om grönt bolån, och det ger en tydlig bild av fastighetens energiprestanda.

Vad behövs inför besiktningen?

Innan vår lokala energiexpert kommer till fastigheten är det bra att vara förberedd med några viktiga detaljer, särskilt när det gäller energiförbrukningen. Vi kommer att behöva information om elförbrukning och fjärrvärmeförbrukning på månadsbasis, samt vattenförbrukningen per år. Dessutom är det användbart att ha tillgång till rapporter från tidigare utförda ventilationskontroller (OVK) och eventuella radonmätningar som har genomförts.

Vid bokningstillfället kommer ni få detaljerad information om vad för underlag energiexperten kommer behöva av er för att upprätta en korrekt energideklaration.

Certifierade energiexperter

Våra energiexperter är certifierade och genomför energideklarationen enligt Boverkets regler och föreskrifter. Det säkerställer korrekt utförande och tillförlitliga resultat.

Försäljningsunderlag

En energideklaration kan användas vid varje försäljning av en bostad i fastigheten. 

Kostnadseffektiva åtgärdsförslag

Energideklarationen inkluderar konkreta åtgärdsförslag för att förbättra fastighetens energieffektivitet och sänka föreningens energikostnader.

Underlag för grönt bolån

Vissa banker erbjuder idag sänkt bolåneränta om du med bolån bor i en energieffektiv byggnad. Energideklarationen kan användas som underlag för att ansöka om grönt bolån.

råkoll

Minska energianvändningen för er BRF

Energideklarationen är en möjlighet för bostadsrättsföreningen att få en god överblick över byggnadens energibehov och förbättringspotential. Våra certifierade energiexperter utför platsbesök och ger förslag på hur ni kan minska energianvändningen utan att sänka kvalitén på inomhusklimat. Genom att använda mindre energi kan bostadsrättsföreningen spara pengar och göra en insats för miljön.

Alla flerbostadshus i Sverige skall enligt lag ha en giltig energideklaration som utförts av en certifierad energiexpert. Syftet med detta är förstå vilken energi byggnaden använder och leta efter möjligheter att minska energiförbrukningen. Alla våra energiexperter är certifierade ch har lång erfarenhet av energideklarationer och besiktningar.