Råkoll

Verifiering Energiberäkning

Verifiering av energiberäkning

Har du fått ett krav från din kommun på att din energianvändning måste verifieras? Det finns två olika metoder för att verifiera energianvändningen.

RÅKOLL

Varför behövs energi-verifiering?

Energi­verifiering är nödvändig för att säkerställa att byggnaders energianvändning överensstämmer med tidigare beräkningar och myndighetskrav.

Hur går processen till?

Processen för energiverifiering varierar beroende på vilken metod som ska användas.

Verifiering genom mätning
- Tidigare fakturor för fjärrvärme, el och vatten krävs.
- Data från undermätare till värmesystem och ventilationssystem.
- Rapport från energiberäkning i samband med bygglovsansökan.

Beroende på tillgängliga uppgifter kan ett platsbesök krävas.

Verifiering genom beräkning
- Rapport från energiberäkning vid bygglovsansökan.
- Ventilationsprotokoll och trycktestsprotokoll krävs.

Certifierade Energiexperter

Våra energiexperter är certifierade och genomför verifieringen enligt kommunens regler och krav. Certifieringen säkerställer korrekt utförande och tillförlitliga resultat.

Myndighetskrav

Genom att genomföra en energiverifiering säkerställer du att byggnadens energianvändning överensstämmer med tidigare beräkningar och myndighetskrav.

RÅKOLL

Större fastighet? Kontakta oss för offert och mer information!

Om du behöver utföra energiverifiering för en större fastighet, är vi här för att ge dig en anpassad offert och svara på dina frågor. Vi ser till att processen är smidig och anpassad till dina behov och fastighetens specifikationer.