Råkoll

Areamätning

Areamätning av hus, lägenheter, lokaler och fastigheter

Våra erfarna besiktningsmän hjälper dig med areamätning av alla typer av utrymmen och ger dig korrekt boyta och biarea, både för hus, lägenheter, lokaler, och andra fastigheter till fast pris. 

RÅKOLL

Varför ska man utföra en areamätning?

Att utföra en areamätning själv kan vara krångligt och blir lätt fel. Samtidigt måste du vid försäljning och uthyrning uppge korrekt area. Vi hjälper dig med det. För att den ska kunna användas vid en försäljning behöver den vara verifierad och utförd av en diplomerad besiktningsman.‍

  • Rätt boyta och biarea ger dig rätt pris vid köp och försäljning
  • Gamla areaberäkningar stämmer inte alltid, eftersom dagens regler och standard är mer tillåtande
  • Ger trygghet för både köpare, säljare, och hyresgäst
  • Användbart vid förhandling hos bank och andra kreditinstitut vid upptagande av lån
  • Omvärdering vid tillbyggnad eller ombyggnad
  • Rätt uppgifter vid bygglov, fastighetsdeklaration och beräkning av taxeringsvärde

Fastighetsbolag

Många gånger har inte fastighetsägare tillgång till lägenheter i sitt bestånd. Hyran baseras på boyta men uppmätning av yta har sällan blivit verifierad på plats. Vid en professionell areamätning ser ni till att ni får rätt betalt för ert bestånd.

BRF:er

Andelstal och avgift för bostadsrättsägare och lokalhyra baseras på antal kvadratmeter de disponerar. Men mätningen har sällan blivit verifierad på plats. Vid en professionell areamätning ser föreningen till att de får rätt betalt för sina lägenheter samt lokaler. Det spelar också roll vid försäljning av en bostadsrätt/lägenhet. BRF:er kan få paketpris för mätning av flera lägenheter.

Privatpersoner

Med nya regler och standarder (SS 21054:2020) som är mer tillåtande är det inte säkert att din lägenhets area-uppgifter stämmer. Genom en areamätning kan du undanröja alla tvivel för både dig själv, en eventuell köpare, kreditinstitut, eller bostadsrättsförening. På så vis slipper du tvister.

Korrekt prissättning vid köp och försäljning:

Areamätning säkerställer att du får rätt boyta och biarea vid köp och försäljning, vilket direkt påverkar prissättningen. En exakt mätning är avgörande för att undvika felaktiga uppgifter och därmed möjliga tvister.

Anpassning till moderna standarder

Gamla areaberäkningar kanske inte längre stämmer med dagens regler och standarder. Med mer tillåtande regler enligt SS 21054:2020 är en professionell areamätning nödvändig för att säkerställa att fastigheten överensstämmer med aktuella krav.

Trygghet för inblandade parter

Areamätningen ger trygghet åt både köpare, säljare och hyresgäster genom att säkerställa korrekt redovisning av ytor. Det minimerar risken för oenigheter och tvister före, under eller efter en försäljning eller uthyrning.

Underlättar vid bankförhandlingar och låneansökningar

Banker och andra kreditinstitut kräver ofta korrekta uppgifter om fastighetens yta vid lån. En verifierad areamätning ger pålitlig information som underlättar förhandlingar och ökar chanserna att få ett fördelaktigt lånevillkor.

Omvärdering vid förändringar

Areamätning blir oumbärlig vid tillbyggnader eller ombyggnader. Det ger exakt information om de nya ytorna och underlättar därmed för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar vid eventuella omvärderingar.

Korrekt information vid bygglov och taxering

Areamätningen säkerställer att du har korrekta uppgifter vid bygglov, fastighetsdeklaration och beräkning av taxeringsvärde. Det är viktigt för att undvika komplikationer och eventuella ekonomiska påföljder.

Diplomerade areamätare

Alla våra besiktningsmän är diplomerade i areamätning och mäter arean enligt regler och Svensk Standard, SS 21054:2020.

Vad kostar en areamätning?

Alla priser är inklusive moms. Priset omfattar mätning, resultat, mätbevis, och korrekta och certifierade handlingar som du sedan kan använda dig utav vid ex. försäljning.

Lägenheter

2500 kr

Villor & Fritidshus

3500 kr

Lokaler, BRF eller
större bestånd

Per offert

RÅKOLL

Hur går en areamätning till?

Det första steget är att du bokar en tid och samtidigt delar all tillgänglig information. Det kan vara tidigare ritningar eller annan information.

Vi kommer till er och gör en uppmätning av boyta och biarea för lägenheten, villan eller lokalen med hjälp av laser och andra hjälpmedel. Uppmätningen av ytan tar normalt 30 minuter till 2 timmar beroende på storlek och du behöver inte förbereda något. Möbler och annan inredning kan stå kvar. 

Efter att vi utfört uppmätningen och beräkningarna får ni ett protokoll samt intyg att uppmätningen är utförd enligt svensk standard och gällande regler, så att inga frågetecken finns vid eventuella framtida tvister och beräkningar.