Råkoll

Ovk

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK)

OVK, eller obligatorisk ventilationskontroll, är en nödvändig åtgärd för att säkerställa att ventilationssystemet i er byggnad fungerar optimalt och att inomhusklimat håller hög standard.

råkoll

Vad är OVK?

OVK, eller obligatorisk ventilationskontroll, är en besiktningstjänst för att säkerställa att ventilationssystemet i er byggnad fungerar optimalt och att inomhusklimat håller hög standard. Denna kontroll är lagstadgad och ska utföras regelbundet, antingen vart tredje eller vart sjätte år beroende på typ av byggnad och ventilationssystem.

Hur genomför vi OVK?

Våra certifierade kontrollanter går igenom tre huvudsakliga punkter vid varje platsbesök; Goda luftflöden, funktionella ventilationsaggregat och tillgänglig dokumentation.

Efter platsbesök

Efter varje platsbesök sammanställer vår kontrollant ett protokoll med tydlig redovisning av resultatet, fel och rekommendationer. Protokollet skickas till fastighetsägare samt er kommun.

Ren ventilation

Vi kontrollerar att ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas inom byggnaden och påverka inomhusmiljön.

Tillgänglig dokumentation

Vi kontrollerar att all dokumentation, ritningar och instruktioner finns tillgängliga.

Funktionellt ventilationssystem

En OVK utförs för att er ventilation ska fungera som det är avsett. Finns det brister för vi alltid en dialog med er som fastighetsägare om hur ni kan åtgärda dessa.

RÅKOLL

Kontakta oss för ventilationskontroll

Vi är experter på OVK och erbjuder skräddarsydda lösningar för alla typer av byggnader. Kontakta oss för att få reda på när din fastighet behöver en OVK och hur vi kan hjälpa er att upprätthålla optimal ventilation och inomhusklimat.