Råkoll

Energiberäkning

Energibalans-beräkning

För att få bygglov vid nybyggnation och tillbyggnad krävs en energiberäkning, även känt som energibalansberäkning. Detta är en nödvändig process för att säkerställa att det nya byggnadsprojektet uppfyller energikraven enligt Boverkets byggregler.

RÅKOLL

Säkerställ att du uppfyller energikraven

En energibalansberäkning är en viktig komponent för att säkerställa byggnaders energieffektivitet och överensstämmelse med Boverkets byggregler. Vi utför energibalansberäkningar för en- och tvåfamiljshus.

Hur går det till?

En energibalansberäkning fokuserar på att beräkna skillnaden mellan tillförd energi och energiförluster i en byggnad. Det inkluderar faktorer som energiförluster genom bland annat ventilation, väggar, tak och grund samt varmvatten. Tillförd energi från bland annat värmesystem, solinstrålning, kroppsvärme och spillvärme från hushållsapparater.

Vad behövs inför besiktningen?

För att starta processen samlar du in de nödvändiga underlagen och skickar dem till din kontaktperson, vår energiexpert. Vi kan hantera hela processen åt dig, och de vanligaste underlagen inkluderar ritningar och tekniska beskrivningar. Beräkningsarbetet tar vanligtvis 1-2 arbetsdagar, beroende på byggnadens komplexitet.

Vad säger resultatet?

Syftet med energibalansberäkningen är att säkerställa att byggnaden uppfyller Boverkets byggregler. Om resultatet inte lever upp till kraven, inleder vi en dialog om eventuella konstruktionsändringar eller alternativa värme- och ventilationssystem.

Certifierade energiexperter

Våra energiexperter är certifierade och genomför energiberäkningen enligt konstens alla regler. Certifieringen säkerställer korrekt utförande och tillförlitliga resultat.

Underlag för bygglov

Vi utför en korrekt utförd energibalansberäkning enligt er kommuns kravställning för att få ett godkänt bygglov.

Verifiering av energiberäkning

Under, eller efter, byggprojektet kan kommunen komma att ställa yterligare krav på verifiering av energiberäkningen. Vi hjälper er även med detta. Kontakta oss när projektet närmar sig sitt slutdatum!

råkoll

Vad kostar energiberäkning?

Kostnaden för energiberäkningen varierar beroende på hur mycket uppgifter och underlag ni kan bistå med. Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser. Kontakta oss för skräddarsydd rådgivning och expertis.