Badrumsbesiktning vid renovering

Det är både spännande och kul att renovera badrummet. Samtidigt är det läskigt eftersom felaktiga renoveringar kan leda till stora kostnader och problem. En besiktningsman hjälper dig att säkerställa att renoveringen är korrekt gjord och du slipper tråkiga problem i framtiden.

Våra besiktningsmän är specialister inom området och har omfattande kunskap om byggnads- och säkerhetsföreskrifter. De kommer att utföra en noggrann inspektion av ditt badrum eller våtrum och identifiera eventuella brister, såsom läckage, fuktskador eller dålig ventilation. Genom att använda avancerad utrustning och tekniker kan vi upptäcka problem som annars kan vara svåra att märka med blotta ögat.

En detaljerad besiktningsrapport

Efter att besiktningen är klar kommer våra besiktningsmän att sammanställa en detaljerad rapport som tydligt beskriver resultaten av inspektionen. Vi kommer att förklara eventuella problem som har upptäckts och ge rekommendationer för åtgärder som bör vidtas för att åtgärda dem. Vår målsättning är att hjälpa dig att skapa ett säkert, hållbart och funktionellt badrum eller våtrum som uppfyller alla nödvändiga standarder och föreskrifter.

Vi förstår att besiktning av badrum och våtrum kan vara en viktig del av en renoverings- eller byggprocess. Därför strävar vi efter att erbjuda en smidig och effektiv service som passar dina behov och tidsramar. Vi är också glada att svara på eventuella frågor eller bekymmer du kan ha och ge dig råd om hur du kan förbättra säkerheten och funktionaliteten i ditt badrum eller våtrum.

Att tänka på..

Läs gärna Råd&Rön Guide om hur du slipper hantverkstrubbel och speciellt sektionen om hur viktigt det är att anlita en certifierad besiktningsman. Ett annat tips är att alltid ha ett avtal, exempelvis Hantverkarformulär -17 som är särskilt framtaget för konsumententreprenader. Du hittar avtalet gratis hos Konsumentverket.

Vi utför besiktning av våtrum och badrum i Skåne och Göteborg. Vi kommer till dig som behöver våtrums- och badrumsbesiktning i Skåne, exempelvis Helsingborg, Malmö och Kristianstad samt Göteborg, exempelvis Partille, Kungälv och Kungsbacka.

Ring Oss

0722-000388

Förebygg fuktskador samt kvalitetssäkra badrum och våtrum

Råkoll erbjuder omfattande besiktningstjänster för att adressera skador, försäkringsärenden, bostadsöverlåtelser, tvister, renoveringar och skadeförebyggande åtgärder för badrum, VVS och våtrum. Vi är dedikerade till att förebygga fuktskador och säkerställa högsta kvalitet på alla typer av våtrum. Våra erfarna besiktningsmän har gedigen expertis inom besiktning av badrum och våtrum och har lång erfarenhet inom området.

- Du får ett protokoll

Du får ett protokoll

När besiktningen är klar kommer vi att leverera dig ett grundligt utfört protokoll som vi går igenom tillsammans med dig. Eventuella anmärkningar, risker och problem redovisas tydligt.

Vi är utbildade medlemmar i SBR

Som SBR-medlem innebär det att vi värnar om kvalitet och ansvarskänsla i vår yrkesutövning, och är experter inom besiktningar, kontrollansvar, byggprojektledning och entreprenad. 

Våra besiktningsmän är av SBR utbildade & godkända besiktningsmän (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) och vi har full ansvarsförsäkring samt toppbetyg hos Offerta.se

SBB

Våtrumsbesiktning konstruktion

De mest kritiska elementen i ett våtrum är oftast de som inte syns. Vi hjälper dig inspektera dem vid en av följande våtrumsbesiktningar:

 • Produkt
 • Pris
 • Spillvattenledningar (avloppsrör)
 • Tappvattenledningar (vattenrör)
 • Korrekt installerad golvbrunn
 • Avstånd höjd, mått och lutning av rörkopplingar
 • Tätskiktsarbeten golv & vägg
 • Golvlutning på tätskikt
 • Tätskiktsanslutning mot golvbrunn
 • Installationsschakt
 • Slitsbotten, läckageindikering
 • Behörigt våtrumsföretag har utfört arbetet
 • Plattsättning & fogning
 • Golvlutning på ytskikt
 • Golvbrunn & klämring
 • El-installationer
 • VVS-installationer
 • Inredning & möbler
 • Målning & ventilation
 • Dokumentation & intyg
 • Besiktning av VVS-installationer

  Passar när renovering och ingrepp i rörkonstruktion gjorts, samt vid köp av hus.

 • 4200 kr


 • Besiktning av tätskikt

  Passar vid köp av äldre hus eller renovering av våtrum.

 • 4200 kr

 • Slutbesiktning renovering eller nybygge

  Passar vid nybygge av hus eller renovering av våtrum. Denna kan också kombineras med vår slutbesiktning eller våtrumstillägg.

 • 6500 kr


Våtrumsbesiktning

Våra våtrumsbesiktningar inspekterar alla delar som gör att ditt våtrum kan fungera väl för många år framöver.

Våtrumsbesiktning standard
inkluderar besiktning vid två separata tillfällen, vilket innebär att vi utför en tvåstegs-besiktning.
Våtrumsbesiktning+ inkluderar besiktning vid tre separata tillfällen, vilket innebär att vi utför en trestegs-besiktning.

 • Produkter
 • Priser
 • Spillvattenledningar (avloppsrör)
 • Tappvattenledningar (vattenrör)
 • Korrekt installerad golvbrunn
 • Avstånd höjd, mått och lutning av rörkopplingar
 • Tätskiktsarbeten golv & vägg
 • Golvlutning på tätskikt
 • Tätskiktsanslutning mot golvbrunn
 • Installationsschakt
 • Slitsbotten, läckageindikering
 • Behörigt våtrumsföretag har utfört arbetet
 • Plattsättning & fogning
 • Golvlutning på ytskikt
 • Golvbrunn & klämring
 • El-installationer
 • VVS-installationer
 • Inredning & möbler
 • Målning & ventilation
 • Dokumentation & intyg
 • Våtrumsbesiktnining standard

  Passar vid renoveringar eller husköp där ingrepp i VVS-konstruktion inte skett.

 • 8000 kr


 • Våtrumsbesiktning+

  Köp av hus och lägenhet samt renovering av tätskikt och VVS-konstruktion

 • 10500 kr


Extra våtrumsbesiktningar

Vid besiktning av teknikrum, tvättstuga eller andra rum som inte är badrum kan följande besiktningar användas. Tillägg vid våtrum kan kombineras med alla andra besiktningar.

 • Produkter
 • Priser
 • Spillvattenledningar (avloppsrör)
 • Tappvattenledningar (vattenrör)
 • Korrekt installerad golvbrunn
 • Avstånd höjd, mått och lutning av rörkopplingar
 • Tätskiktsarbeten golv & vägg
 • Golvlutning på tätskikt
 • Tätskiktsanslutning mot golvbrunn
 • Installationsschakt
 • Slitsbotten, läckageindikering
 • Behörigt våtrumsföretag har utfört arbetet
 • Plattsättning & fogning
 • Golvlutning på ytskikt
 • Golvbrunn & klämring
 • El-installationer
 • VVS-installationer
 • Inredning & möbler
 • Målning & ventilation
 • Dokumentation & intyg
 • Besiktning av tvättstuga eller teknikrum*

  Husköp eller renovering av tvättstuga vid ingrepp i tätskikt och VVS-konstruktion

 • 4200 kr


 • Tillägg vid våtrum**
 • 2000 kr


* Om hela utrymmet innefattar tätskikt tillkommer även tillägg vid våtrum som paket inkl. Dess kostnad.
**Tillägg vid våtrum kan adderas till alla övriga våtrumsbesiktningar utom full besiktning. Den appliceras automatiskt om tätskikt finns applicerat på fler ytor än golvytan.

Besiktning badrum/våtrum priser och kostnad

4000.- ex resekostnad ( 375.-)

Badrum/Våtrum

4000 kr

Några utvalda omdömen från Google reviews

Vi har många omdömen på Google reviews och vi har plockat ut några.

★★★★★
"Oerhört kompetent besiktningsman och väldigt fin service från alla inblandade. Besiktningsmannen gick igenom allt på ett enkelt och tydligt sätt och gav mer hjälp/information/tips än vad man kan förvänta sig. Kommer absolut anlita denna firma igen i framtiden."

Heeenni

★★★★★
"Rekommenderar starkt! Det är andra gången vi anlitar Råkoll för husbesiktning. Professionalism och kunskap genomsyrar deras arbete. Dessutom är de väldigt trevliga och kommer med massor av husmorstips på hur man ska ta hand om huset på bästa sätt.""

Robert Laskowski

★★★★★
"Väldigt lätta att ha att göra med, snabb kontakt och hög kompetens. Gjorde ett noggrant jobb med min badrumsbesiktning och kändes som en trygg länk mellan mig och hantverkarna. Rekommenderar starkt."

Kajsa Henriksson

- Frågor och Svar

01. Hur görs en besiktning?

För att göra en besiktning behöver kunden först skicka så mycket underlag som möjligt, det handlar exempelvis om tidigare renoveringar, skador och ritningar. Efter att Råkoll fått in underlaget skickar vi ut ett team med besiktningsmän som går igenom bostadens synliga ytor (tak, väggar, fönster, golv...) och även biutrymmen som garage och balkong. Om vi hittar några problem ger vi förslag på lösningar och inkluderar detta i vår rapport.

02. Varför görs överlåtelsebesiktningar?

En överlåtelsebesiktning görs för att du som köpare ska undvika att köpa en bostad som sedan visar sig ha felaktigheter eller skador. Vi påRåkoll har skickliga besiktningsmän som arbetar med överlåtelsebesiktningar och som kan göra bostadsköpet säkrare.

03. Vad sker om en husbesiktning inte blir godkänd?

Om besiktningsmannen som utför överlåtelsebesiktningen hittat många dolda fel, som läckor, mögel eller liknande, och du som intressent inte hunnit skriva kontraktet än, kan du välja att förhandla ner priset eller dra dig ur köpet.

04. Vad händer om en tjänsteman råkar göra fel under enbesiktning?

Det finns inga krav på att en besiktningsman måste upptäcka alla fel i en bostad, utan kravet är helt enkelt att tjänstemannen ska arbeta efter konsumentskyddslagens regler. Dock kan det förstås finnas vårdslösa besiktningsmän. Det är därför alltid viktigt att du som köpare väljer en besiktningsman med ansvarsförsäkring.

05. Vem betalar en besiktning?

Det är den som ska köpa bostaden/fastigheten som betalar besiktningen.

06. Vad gör jag om jag har för höga radonhalter i huset?

Först och främst gäller det att hitta källan tillradonet, antingen kommer det ifrån jordluften som läcker in i huset, från blå lättbetong som har används i byggnadsmaterialet eller så kan radonet komma direkt från vattenkranen.

Den vanligaste radonläckan i Sverige kommer dock från marken. Närman lokaliserat källan till radonläckan är det första man gör att täppa till läckan. Bland annat tätar man samtliga rör som leder vatten och el med en elastisk fogmassa avsedd för just radon.

07. Hur lång tid tar det att mäta radon?

Man mäter vanligtvis under en längre period, minst tvåmånader. Dock finns det även korttidsmätningar på cirka 10 dagar.

08. Hur vet jag om jag borde göra en radonmätning hemma

Om du har misstankar om att din bostad möjligtvis är drabbad av radon är det enkelt att göra en korttidsmätning. Om det visar sig att du har förhöjda värden av radon kan nästa steg vara att göra en långtidsmätning. Därefter kan du vidta åtgärder.

09. Varför borde man göra en besiktning av badrum/våtrum?

Badrum och andra våtrum är alltid viktiga att kontrollera med enbesiktning innan du eventuellt ska köpa en bostad. Våtrum som installerats på felaktiga sätt, exempelvis av en person som inte är fackmannamässigt kunnig inom våtrum, kan orsaka mögel, läckage och fuktskador. Därför är det bra att boka in en besiktning av just badrum och våtrum.

10. Vad ska jag tänka på när jag anlitar hantverkare att renoverabadrummet?

När du ska anlita hantverkare för att renovera ett badrum är det viktigaste att du kontrollerar att hantverkaren har ett våtrumscertifikat.

Kontakta oss

Har du en fråga eller är du intresserad av att boka en tjänst? Kontakta oss så hjälper vi dig!