Renovering av badrum
- Besiktning

Det är både spännande och kul att renovera badrummet. Samtidigt är det läskigt eftersom felaktiga renoveringar kan leda till stora kostnader och problem. En besiktningsman hjälper dig att säkerställa att renoveringen är korrekt gjord och du slipper tråkiga problem i framtiden. Läs gärna Råd&Rön Guide om hur du slipper hantverkstrubbel och speciellt sektionen om hur viktigt det är att anlita en certifierad besiktningsman.

Ett annat tips är att alltid ha ett avtal, exempelvis Hantverkarformulär -17 som är särskilt framtaget för konsumententreprenader. Du hittar avtalet gratis hos Konsumentverket.

Vi utför besiktning av badrum i Skåne. Vi kommer till dig som behöver badrumsbesiktning i Skåne, exempelvis Helsingborg, Malmö och Kristianstad.

Ring Oss

0722-000388

Förebygg fuktskador och kvalitetssäkra badrum och våtrum

Vi på Råkoll besiktigar skada, försäkringsärende, bostadsöverlåtelse, tvist, renovering samt i skadeförebyggande syfte för badrum, VVS och våtrum.
Vi hjälper till att förebygga fuktskador och kvalitetssäkra. Våra besiktningsmän har lång erfarenhet av besiktning badrum och våtrum.

- Du får ett protokoll

När besiktningen är klar kommer vi att leverera dig ett grundligt utfört protokoll som vi går igenom tillsammans med dig. Eventuella anmärkningar, risker och problem redovisas tydligt.

Du får ett protokoll

Vi är välrenommerade

Våra besiktningsmän är utbildade av SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) samt BKR (Byggkeramikrådet) och har lång erfarenhet. Vi har full ansvarsförsäkring och toppbetyg hos Offerta.se

Besiktning badrum/våtrum priser och kostnad

4000.- ex resekostnad ( 375.-)

Badrum/Våtrum

4000 kr

Omdömen

Louise

Lätt att få tid, noggrann besiktning som påtalade allt vi behövde veta för att ta ett beslut om att köpa eller ej.

★★★★★

Jessika

Superbra service och kunskap! Kunde inte fått en bättre besiktningsman. Rekommenderas varmt.

★★★★★

Joachim

Kompetent intryck och fokuserad på rätt saker. Delade upp kommentarer mellan tips och vad som var allvarliga anmärkningar på ett bra sätt

★★★★★

Besiktning Skåne, Malmö, Helsingborg, Lund, Ystad, Ängelholm, Kristianstad och Halmstad

Professionell Besiktning av badrum och våtrum där du bor

Våra besiktningsmän gör professionell besiktning av badrum och våtrum i Skåne, Malmö, Helsingborg, Lund, Ystad, Ängelholm, Kristianstad och Halmstad. Vi har lång erfarenhet att göra professionell besiktning av badrum och våtrum i Skåne.

- Frågor och Svar

01. Hur görs en besiktning?

För att göra en besiktning behöver kunden först skicka så mycket underlag som möjligt, det handlar exempelvis om tidigare renoveringar, skador och ritningar. Efter att Råkoll fått in underlaget skickar vi ut ett team med besiktningsmän som går igenom bostadens synliga ytor (tak, väggar, fönster, golv...) och även biutrymmen som garage och balkong. Om vi hittar några problem ger vi förslag på lösningar och inkluderar detta i vår rapport.

02. Varför görs överlåtelsebesiktningar?

En överlåtelsebesiktning görs för att du som köpare ska undvika att köpa en bostad som sedan visar sig ha felaktigheter eller skador. Vi påRåkoll har skickliga besiktningsmän som arbetar med överlåtelsebesiktningar och som kan göra bostadsköpet säkrare.

03. Vad sker om en husbesiktning inte blir godkänd?

Om besiktningsmannen som utför överlåtelsebesiktningen hittat många dolda fel, som läckor, mögel eller liknande, och du som intressent inte hunnit skriva kontraktet än, kan du välja att förhandla ner priset eller dra dig ur köpet.

04. Vad händer om en tjänsteman råkar göra fel under enbesiktning?

Det finns inga krav på att en besiktningsman måste upptäcka alla fel i en bostad, utan kravet är helt enkelt att tjänstemannen ska arbeta efter konsumentskyddslagens regler. Dock kan det förstås finnas vårdslösa besiktningsmän. Det är därför alltid viktigt att du som köpare väljer en besiktningsman med ansvarsförsäkring.

05. Vem betalar en besiktning?

Det är den som ska köpa bostaden/fastigheten som betalar besiktningen.

06. Vad gör jag om jag har för höga radonhalter i huset?

Först och främst gäller det att hitta källan tillradonet, antingen kommer det ifrån jordluften som läcker in i huset, från blå lättbetong som har används i byggnadsmaterialet eller så kan radonet komma direkt från vattenkranen.

Den vanligaste radonläckan i Sverige kommer dock från marken. Närman lokaliserat källan till radonläckan är det första man gör att täppa till läckan. Bland annat tätar man samtliga rör som leder vatten och el med en elastisk fogmassa avsedd för just radon.

07. Hur lång tid tar det att mäta radon?

Man mäter vanligtvis under en längre period, minst tvåmånader. Dock finns det även korttidsmätningar på cirka 10 dagar.

08. Hur vet jag om jag borde göra en radonmätning hemma

Om du har misstankar om att din bostad möjligtvis är drabbad av radon är det enkelt att göra en korttidsmätning. Om det visar sig att du har förhöjda värden av radon kan nästa steg vara att göra en långtidsmätning. Därefter kan du vidta åtgärder.

09. Varför borde man göra en besiktning av badrum/våtrum?

Badrum och andra våtrum är alltid viktiga att kontrollera med enbesiktning innan du eventuellt ska köpa en bostad. Våtrum som installerats på felaktiga sätt, exempelvis av en person som inte är fackmannamässigt kunnig inom våtrum, kan orsaka mögel, läckage och fuktskador. Därför är det bra att boka in en besiktning av just badrum och våtrum.

10. Vad ska jag tänka på när jag anlitar hantverkare att renoverabadrummet?

När du ska anlita hantverkare för att renovera ett badrum är det viktigaste att du kontrollerar att hantverkaren har ett våtrumscertifikat.

- Vill du veta mer?

En av våra besiktningsmän ringer dig