Hälsokontroll av hus och lägenhet

Att köpa eller sälja hus/lägenhet är en av de största affärerna du gör i ditt liv. Som privatperson har man sällan kunskaperna för att genomföra husbesiktningen själv. Det är svårt att hitta fel såsom fukt, mögel och röta. Råkolls besiktningsmän vet vad och var man ska leta efter och hjälper dig göra en grundlig hälsokontroll av huset/lägenheten när de gör din husbesiktning eller lägenhetsbesiktning.

Ring Oss

0722-000388

Hur går en besiktning till?

Exakt hur en besiktning går till beror på huset/lägenheten och vad för typ av husbesiktning / lägenhetsbesiktning du vill ha.

Du delar info

Det första steget är alltid att du delar med dig så mycket som möjligt om tidigare renoveringar, skador, ritningar, etc.


Besiktning

Andra steget är en okulär kontroll. Detta innebär att vi undersöker alla synliga ytor såsom väggar, tak, fönster, kök, badrum, tak, källare. Vi kollar på alla delar av fastigheten både invändigt och utvändigt så som garage, balkong och tomt.

Protokoll

Om vi hittar potentiella problem kommer vi ge förslag på hur vi kan undersöka dessa mer noggrant. En besiktning är en billig försäkring mot framtida problem. Våra besiktningsmän hjälper dig förstå vart framtida fel kan uppstå och hur du kan förebygga och åtgärda dessa.

- Du får ett protokoll

När husbesiktningen eller lägenhetsbesiktningen är klar kommer vi att leverera dig ett grundligt utfört protokoll som vi går igenom tillsammans med dig. Eventuella anmärkningar, risker och problem redovisas tydligt. Inget hus/lägenhet är perfekt och protokollet kommer hjälpa dig att förstå och prioritera åtgärder samt risker.

Du får ett protokoll

Har du koll på undersökningsplikten?

När du köper ett hus eller lägenhet så har du undersökningsplikt. Detta innebär att det är du som ska hitta fel och brister. Det är svårt att hitta fel såsom fukt, mögel och röta. En besiktningsman vet vad och vart man ska leta efter felen och hjälper dig göra ett tryggt köp.

Vi är utbildade av och medlemmar i SBR

Som SBR-medlem innebär det att vi värnar om kvalitet och ansvarskänsla i vår yrkesutövning, och är experter inom besiktningar, kontrollansvar, byggprojektledning och entreprenad. 

Våra besiktningsmän är av SBR utbildade & godkända besiktningsmän (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) och vi har full ansvarsförsäkring samt toppbetyg hos Offerta.se

SBB

Besiktning Hus/Lägenhet pris och kostnad

- Säljkoll Hus

Vi erbjuder två olika paket för husbesiktning innan försäljning av ditt hus. Pris / Kostnad av husbesiktningen är fasta priser.

Säljkoll

SÄLJKOLL +

9 900 kr

Okulär Säljarbesiktning av hus

KONTAKTA OSS
Säljkoll Optimal

SÄLJKOLL OPTIMAL

17 900 kr

Okulär Säljarbesiktning med doldafel-försäkring* av hus.

Doldafelförsäkring från SBR eller Nordica*

El & VA-kontroll

Fuktindikation

KONTAKTA OSS

Besiktning hus/lägenhet – pris och kostnad

- Köpkoll hus

Vi erbjuder tre olika paket av husbesiktning för dig som skall köpa hus. Pris/kostnad av husbesiktningen är med fasta priser.

Säljkoll

KÖPKOLL +

8 900 kr

Okulär Köparbesiktning med Fuktindikation

Fuktindikation

KÖPKOLL ++

10 900 kr

Okulär Köparbesiktning inkl. tekniska installationer, ventilation, avlopp och brand.

Fuktindikation

Ventilation

Avlopp

Brand

Säljkoll Optimal

KÖPKOLL OPTIMAL

12 900 kr

Okulär Köparbesiktning med Fuktindikation samt besiktning av tekniska installationer. Fuktindikation, ventilation, avlopp, inbrottsskydd, vatten, brand och el.

Fuktindikation

Ventilation

Avlopp

Inbrottsskydd

Vatten

Brand

El

- Köp-/säljkoll lägenhet

Vi erbjuder ett paket av lägenhetsbesiktning för dig som skall köpa/sälja lägenhet. Pris / Kostnad av lägenhetsbesiktningen är fasta priser.

Säljkoll

KÖP-/SÄLJKOLL +

3 990 kr

Okulär Lägenhetsbesiktning utan dolda felförsäkring

Fuktindikation

Våtrum

Kök

El

VVS

KONTAKTA OSS

Omdömen

Louise

Lätt att få tid, noggrann besiktning som påtalade allt vi behövde veta för att ta ett beslut om att köpa eller ej.

★★★★★

Jessika

Superbra service och kunskap! Kunde inte fått en bättre besiktningsman. Rekommenderas varmt.

★★★★★

Joachim

Kompetent intryck och fokuserad på rätt saker. Delade upp kommentarer mellan tips och vad som var allvarliga anmärkningar på ett bra sätt

★★★★★

Husbesiktning och lägenhetsbesiktning Skåne, Malmö, Helsingborg, Lund, Ystad, Ängelholm, Kristianstad och Halmstad.

Professionell besiktning av hus, lägenheter, våtrum och badrum där du bor.

Våra besiktningsmän gör professionell besiktning av hus, lägenheter, våtrum och badrum i:

Skåne
Malmö
Helsingborg
Lund
Ystad
Ängelholm
Kristianstad
Halmstad

Vi har lång erfarenhet och hjälper er gärna snabbt och professionellt.

- Frågor och Svar

01. Hur görs en besiktning?

För att göra en besiktning behöver kunden först skicka så mycket underlag som möjligt, det handlar exempelvis om tidigare renoveringar, skador och ritningar. Efter att Råkoll fått in underlaget skickar vi ut ett team med besiktningsmän som går igenom bostadens synliga ytor (tak, väggar, fönster, golv...) och även biutrymmen som garage och balkong. Om vi hittar några problem ger vi förslag på lösningar och inkluderar detta i vår rapport.

02. Varför görs överlåtelsebesiktningar?

En överlåtelsebesiktning görs för att du som köpare ska undvika att köpa en bostad som sedan visar sig ha felaktigheter eller skador. Vi påRåkoll har skickliga besiktningsmän som arbetar med överlåtelsebesiktningar och som kan göra bostadsköpet säkrare.

03. Vad sker om en husbesiktning inte blir godkänd?

Om besiktningsmannen som utför överlåtelsebesiktningen hittat många dolda fel, som läckor, mögel eller liknande, och du som intressent inte hunnit skriva kontraktet än, kan du välja att förhandla ner priset eller dra dig ur köpet.

04. Vad händer om en tjänsteman råkar göra fel under enbesiktning?

Det finns inga krav på att en besiktningsman måste upptäcka alla fel i en bostad, utan kravet är helt enkelt att tjänstemannen ska arbeta efter konsumentskyddslagens regler. Dock kan det förstås finnas vårdslösa besiktningsmän. Det är därför alltid viktigt att du som köpare väljer en besiktningsman med ansvarsförsäkring.

05. Vem betalar en besiktning?

Det är den som ska köpa bostaden/fastigheten som betalar besiktningen.

06. Vad gör jag om jag har för höga radonhalter i huset?

Först och främst gäller det att hitta källan tillradonet, antingen kommer det ifrån jordluften som läcker in i huset, från blå lättbetong som har används i byggnadsmaterialet eller så kan radonet komma direkt från vattenkranen.

Den vanligaste radonläckan i Sverige kommer dock från marken. Närman lokaliserat källan till radonläckan är det första man gör att täppa till läckan. Bland annat tätar man samtliga rör som leder vatten och el med en elastisk fogmassa avsedd för just radon.

07. Hur lång tid tar det att mäta radon?

Man mäter vanligtvis under en längre period, minst tvåmånader. Dock finns det även korttidsmätningar på cirka 10 dagar.

08. Hur vet jag om jag borde göra en radonmätning hemma

Om du har misstankar om att din bostad möjligtvis är drabbad av radon är det enkelt att göra en korttidsmätning. Om det visar sig att du har förhöjda värden av radon kan nästa steg vara att göra en långtidsmätning. Därefter kan du vidta åtgärder.

09. Varför borde man göra en besiktning av badrum/våtrum?

Badrum och andra våtrum är alltid viktiga att kontrollera med enbesiktning innan du eventuellt ska köpa en bostad. Våtrum som installerats på felaktiga sätt, exempelvis av en person som inte är fackmannamässigt kunnig inom våtrum, kan orsaka mögel, läckage och fuktskador. Därför är det bra att boka in en besiktning av just badrum och våtrum.

10. Vad ska jag tänka på när jag anlitar hantverkare att renoverabadrummet?

När du ska anlita hantverkare för att renovera ett badrum är det viktigaste att du kontrollerar att hantverkaren har ett våtrumscertifikat.

Vill du veta mer?

En av våra besiktningsmän ringer dig