5 saker du kanske inte visste om radon

Monday, October 26, 2020

Radon är en osynlig och luktfri gas, vilket gör den svår att upptäcka. Om man exponeras för den under längre tid innebär detta en stor hälsofara. Gasen bildas när grundämnet radium sönderfaller. Under den här processen bildas radioaktiva metallatomer. Dessa partiklar kan sedan fastna på damm som vi människor andas in. Men vad behöver du veta om radon? Här sammanfattar vi 5 fakta du kanske inte kände till.

1. Radon är en radioaktiv gas

Precis som att det är omöjligt att bo i Tjernobyl på grund av radioaktiviteten, är det inte hållbart att leva i ett hus som står på en mark där det finns mycket radon. I längden leder det hälsofarliga konsekvenser. Radon bildas som sagt när radium sönderfaller. Radium i sin tur bildas från uran som finns naturligt i vissa berggrunder och jordarter. Dessa farliga radioaktiva ämnen i radon kallas för radondöttrar. Eftersom radondöttrar kan följa med i inandningsluften hamnar de i lungorna. När dessa sedan bryts ner inuti lungorna avges en farlig alfastrålning, vilken kan orsaka stora skador i lungornas vävnader och i värsta fall leda till lungcancer. Ju högre radonhalter man har desto högre risk för lungcancer föreligger. Utöver tobaksrökning är radon den största orsaken till lungcancer. Av de cirka 500 fallen av lungcancer orsakade av radon är ungefär 450 av dessa personer även rökare.

2. Radon finns oftast i marken

Även om du bor i ett nytt och fräscht hus kan det ändå hända att radonet finns just där du bor. Radon kan finnas i både luften, i marken och i dricksvattnet. Den vanligaste källan hittar man dock i marken. Eftersom det är så pass vanligt med radon i marken har många kommuner undersökt hur radonsituationen i respektive områden är. Därför kan du höra av dig till din kommun för att se om de eventuellt har någon information om just ditt område.

3. Radon kan finnas i byggnadsmaterial

Visste du att byggnadsmaterial som betong, tegel och lättbetong innehåller radium. Du behöver inte bli orolig om du använt cement i huset (vilket är väldigt vanligt) – vanligtvis är radiumhalten i dessa byggnadsmaterial så låg att det inte finns någon hälsorisk. Ett undantag finns dock, nämligen alunskifferbaserad lättbetong. Denna betong kallas även för blåbetong. Det här materialet användes flitigt för husbyggen mellan 1929 fram till 1970-talet. Bor man i ett äldre hus och vet att ytter- och innerväggar är tillverkade av blåbetong, bör man omgående göra en radonmätning.

4. Bergborrade brunnar kan ge radon i ditt vatten

Det kan även förekomma radon i vattnet, även om detta inte är den vanligaste källan. Det kan dock förekomma radonhalter i vatten om du använder vatten från bergborrade brunnar. Har man förhöjda nivåer av radon i vattnet är det även en indikator på att även inomhusluften är kontaminerad. Med andra ord bör en radonmätning göras både i vattnet och i inomhusluften.

5. Brist markgeologiska undersökningar ökar risk hos nybyggen

Man ska inte tro att man går säker bara för att man bor i ett nybyggt hus eller lägenhet. I Stockholm upptäcktes stora mängder radon i ett nybyggt flerbostadshus i Filmstaden. En anledning är att det inte görs särskilt många markgeologiska undersökningar innan ett byggnadsprojekt drar igång, något man egentligen borde göra. Dessutom bör man mäta radon även i de fyllnadsmassor och det stenkross man ska lägga under huset. Det finns en lag från 1983 som säger att samtliga byggnader (nyproduktion) ska vara radonsäkrade. Trots det byggs det nya bostadsrätter och villor där det finns mycket radon. En anledning är att det ofta är bråttom att bli klar med byggandet.

Men hur vet man om man har radon i huset?

Det enda säkra sättet att ta reda på om man har radon i huset är att göra en radonmätning. Du kan själv beställa en radonmätare, se dock till att företaget du köper den från är ett ackrediterat mätlaboratorium. Man placerar sedan ut mätdosorna på olika platser i huset och låter de stå där under en viss tid. Efteråt skickas mätdosorna tillbaka till laboratoriet och de kan då göra tester för att se om det förekommer radon, samt hur mycket.

Du kan även få hjälp att bli av med problemet. Det finns nämligen flera lösningar oavsett om radonet ligger i marken eller i vattnet. Hör av dig till yrkesmän som oss på Råkoll för att få professionell hjälp.- Vill du veta mer?

En av våra besiktningsmän ringer dig