5 vanliga missar att akta sig för vid husköp!

Monday, June 6, 2022

Att köpa hus är en stor investering som kräver grundliga kontroller av både fastighet och dokumentation. Trots detta är det vanligt att man begår misstag under köpprocessen på grund av okunskap eller stressade beslut. Många blir också fästa vid bostaden innan köpet ens har gått igenom och detta gör att det kan bli svårt att göra korrekta och väl genomtänkta val. Att försöka ta ett steg tillbaka och gå igenom den information man har tillgänglig är grundläggande då man köper hus. För att det ska bli enklare att göra rätt har vi samlat information kring de fem vanligaste missarna då man köper en ny bostad.

Att inte besiktiga

Det absolut viktigaste då man köper hus är att besiktiga fastigheten. Trots detta är det många som väljer att låta bli för att spara pengar eller slippa extra processer. Detta kan dock stå en mycket dyrt i det långa loppet eftersom köparen är den som har undersökningsplikt. Besiktningen utgör en sorts försäkring för köparen som är ansvarig för de fel som borde upptäckts vid genomgången. Om man avstått från besiktning och dessa fel upptäcks efter en tid har man inte denna trygghet utan blir själv skyldig att betala för eventuella reparationer eller åtgärder. Ett hus är ofta fixat och donat inför försäljning vilket kan ge ett felaktigt intryck av dess faktiska skick. Dessutom kan säljaren i vissa fall gjort en besiktning, och även om denna kan vara informativ bör man även utföra en egen undersökning för att vara på den säkra sidan. En professionell och erfaren besiktningsfirma kan hjälpa till med ett objektivt utlåtande gällande bostadens tillstånd.Att inte ta besiktningsprotokollet på allvar

Även om man utför en besiktning gäller det att faktiskt läsa igenom besiktningsprotokollet innan man bestämmer sig för att gå vidare med köpet. Ibland varnar besiktningsmannen för vissa skador eller brister, men man väljer att blunda för dessa eftersom man fäst sig emotionellt vid bostaden. Besiktningsprotokollet ska alltid tas på allvar och gås igenom noga, gärna i samråd med besiktningsfirman. Ofta kan man få hjälp att tolka utlåtanden och genom detta samtal förstå hur man bäst går vidare med eventuella åtgärder.Bristfällig tidigare renovering går oupptäckt

De allra flesta vill gärna spara pengar vid en renovering och man gör vad man kan för att priset ska hållas lågt. I vissa fall innebär detta att man använder sig av en opålitlig byggfirma eller till och med utför arbetet på egen hand. Särskilt då dessa undermåliga renovationer har skett i våtrum kan det leda till stora framtida konsekvenser som blir dyra att åtgärda. Det är lätt att dras med och bli förtjust då man ser ett nyrenoverat badrum med fräscht kakel och snygga detaljer. Därför bör man lägga särskilt stor vikt vid att utrymmen som badrum och kök noggrant gås igenom under besiktningen.Att glömma hålla koll på reklamationstiden

Det är säljaren som ansvarar för att åtgärda de fel som upptäckts vid besiktningen under två år efter köpet, och ännu längre om det gäller husköp. Det gör att många slappnar av och avvaktar med att rapportera upptäckta fel. Här behöver man dock vara vaksam, eftersom det finns ytterligare regelverk för hur köparen ska agera. Som köpare måste man informera säljaren om eventuella fel inom en ”skälig tid”. Exakt vad som avses med detta är inte tydligt definierat utan det är upp till rättsliga instanser att göra denna bedömning vid tvist. Enligt tidigare fall har man dock bedömt en skälig tid att vara inom ungefär 4–5 månader efter att felet upptäckts. Informationen bör skickas direkt till säljaren och det är en god idé att säkerställa att den mottagits. En skriftlig kvittens, såsom ett kvitto på att ett rekommenderat brev mottagits och uthämtats, är ett bra bevis på mottagande och blir svårt för säljaren att motbevisa.

Missar i dokumentation (av exempelvis fel och problem)

Vid husköp är säljaren ansvarig att informera köparen om bostaden på ett så ingående sätt som möjligt. Det innebär att man ska dela med sig av all den dokumentation som finns tillgänglig. Denna dokumentation utgör sedan grunden för vad man vet om bostaden och vad besiktningsmannen har att utgå från. Om en plan är felaktig, eller en renovering inte har kontrollerats ordentligt så kan denna dokumentation vara bristfällig och därför göra det svårt att få en korrekt bild av bostadens skick. Här är det extra viktigt att man tar hjälp av en erfaren besiktningsfirma som kan hjälpa till att avgöra vilken information som saknas eller är undermålig.

- Vill du veta mer?

En av våra besiktningsmän ringer dig