7 saker du bör tänka på när du flyttar till hus – här är din checklista

Saturday, March 27, 2021


Att flytta till hus är ett stort steg i livet och på många sätt en milstolpe. Det finns flera anledningar att välja villa före lägenhet. Oavsett om man blivit fler i familjen, vill bo närmare naturen eller vill bort från storstan är ett husköp en stor och betydelsefull investering. Att flytta kräver alltid en hel del planering, men när det gäller husköp finns lite fler delar att tänka på. Här nedan finner du en checklista med viktiga saker att tänka på när man flyttar till hus:


 • Överlåtelsebesiktning
 • Villaförsäkring
 • Adressändring
 • Anmäl ägarbyte
 • Verktyg
 • Bredband
 • Radonmätning


Överlåtelsebesiktning


I samband med ett husköp genomförs en överlåtelsebesiktning. Under denna kontrolleras noggrant de byggtekniska egenskaperna hos huset och marken det står på. Denna information är främst viktig för köparen, som självklart vill försäkra sig om att huset är i gott skick vid köpet. Köparen har dessutom en undersökningsplikt som är lagstadgad, och enligt denna blir såklart överlåtelsebesiktningen en mycket viktig del av affären. Det är inte alltid helt lätt att som lekman veta vad man ska leta efter, och därför bör man använda sig av en professionell besiktningsman som vet vad som är viktigt att titta på.


Under en överlåtelsebesiktning går en erfaren besiktningsman igenom huset genom en okulär besiktning. När denna är genomförd får du ett protokoll med kommentarer och anmärkningar på husets nuvarande och potentiellt framtida problem, så att du kan ta ett informerat och tryggt beslut i ditt husköp.


Villaförsäkring


De flesta har en hemförsäkring som skyddar de personer och föremål som finns i hemmet. När du flyttar till hus är det dock viktigt att även teckna en villaförsäkring, som försäkrar själva huset och tomten det står på. Denna försäkring gäller hela huset, och skyddar dig från större utgifter om något oväntat skulle hända såsom en översvämning, brand eller dylikt. Det finns kombinerade villaförsäkringar i vilka en hemförsäkring också ingår, men detta är viktigt att kolla upp innan. Jämför olika alternativ och teckna den försäkring som passar dig och ditt hem bäst.


Adressändring


När du flyttar till en ny adress ska du göra en adressändring. Detta går enkelt och snabbt att göra genom Skatteverkets internettjänst. Där kan du välja inflyttningsdatum och din nya adress gäller sedan från den dagen du flyttat in. Genom denna process sprids och registreras din adressändring hos många myndigheter och tjänster, men du behöver själv meddela privatpersoner, prenumerationer och organisationer om din nya adress. Har du inte tid att göra detta själv finns det tjänster som mot betalning kan sköta detta åt dig.
Anmäl ägarbyte


Vid husköp behöver du och säljaren tillsammans anmäla ägarbyte för sophämtning samt vatten och avlopp. Sophämtningen är knuten till huset och ni behöver tillsammans anmäla ägarbytet till de som sköter denna. Det görs oftast genom en e-tjänst eller blankett som både du och säljaren skriver under. Du kan dessutom påverka kostnaden för sophämtningen genom att ange hur du sköter din sopsortering och hur ofta du vill att kärlen ska tömmas.


När det gäller vatten och avlopp ska ägarbytet meddelas på samma sätt, men här behöver ni också läsa av husets vattenmätare. Oftast är det säljaren som skickar in denna information, tillsammans med uppgifterna om ägarbytet.Verktyg


Om man bott i lägenhet hela sitt liv är det svårt att föreställa sig vad det innebär att flytta till hus. Med naturen runt hörnet och en hel byggnad att hålla reda på behöver man ibland ta till verktygen för att fixa mindre skavanker. Att inför flytten vara förberedd med en välfylld verktygslåda underlättar inte bara flytten och montering av möbler, utan kommer säkerligen även komma till nytta under hela boendetiden.


Bredband


I lägenhetshus är det vanligt att bredbandsleverantören redan är förutbestämd för hela byggnaden. Således har man ibland inte särskilt stora valmöjligheter då man väljer sin bredbandsleverantör. Detta förändras dock när man flyttar till hus. Då kan man plötsligt välja brett bland de olika leverantörer som finns. Genom att innan flytten se över och jämföra priser och paket underlättas processen ordentligt när man väl flyttat in. Dessutom kan du beställa bredbandet i god tid så att du slipper sitta första veckan i ditt nya hem utan internet.


Radonmätning


En sak man inte behöver bekymra sig över då man bor i lägenhet är radonhalten i byggnaden. Att mäta och hålla koll på denna är någon annans bekymmer. När du flyttar till hus blir det plötsligt du som ska se till att luften i ditt nya hem är av god kvalité. Radon är en ädelgas som förekommer naturligt i vår omgivning. Den är dock skadlig i för höga halter och kan i värsta fall orsaka lungcancer. Eftersom radon är osynlig och luktfri är det svårt att veta om radonhalten är förhöjd. För att ta reda på detta behöver man göra en mätning. Genom en indikationsmätning kan man avgöra om radonhalten är förhöjd och således utgör en hälsorisk. Vid husköp genomför man ofta en radonmätning i samband med besiktningen. Om radonmätningen skulle indikera att halterna är för höga följer en radonbesiktning och om nödvändigt följer på det en radonsanering. En besiktningsman kan hjälpa dig genom hela denna process när du köper hus.


Att flytta till hus skiljer sig på många sätt från att flytta till lägenhet, och visst kan det verka lite krångligt och som att det är många olika delar att hålla koll på. Med denna checklista kommer du vara väl förberedd inför flytten och när du packat och flyttstädat får du tid över att njuta av ditt nya hem!- Vill du veta mer?

En av våra besiktningsmän ringer dig

Extra våtrumsbesiktningar

Vid besiktning av teknikrum, tvättstuga eller andra rum som inte är badrum kan följande besiktningar användas. Tillägg vid våtrum kan kombineras med alla andra besiktningar.

 • Produkter
 • Priser
 • Spillvattenledningar (avloppsrör)
 • Tappvattenledningar (vattenrör)
 • Korrekt installerad golvbrunn
 • Avstånd höjd, mått och lutning av rörkopplingar
 • Tätskiktsarbeten golv & vägg
 • Golvlutning på tätskikt
 • Tätskiktsanslutning mot golvbrunn
 • Installationsschakt
 • Slitsbotten, läckageindikering
 • Behörigt våtrumsföretag har utfört arbetet
 • Plattsättning & fogning
 • Golvlutning på ytskikt
 • Golvbrunn & klämring
 • El-installationer
 • VVS-installationer
 • Inredning & möbler
 • Målning & ventilation
 • Dokumentation & intyg
 • Besiktning av tvättstuga eller teknikrum*

  Husköp eller renovering av tvättstuga vid ingrepp i tätskikt och VVS-konstruktion

 • 4200 kr


 • Tillägg vid våtrum**
 • 2000 kr


* Om hela utrymmet innefattar tätskikt tillkommer även tillägg vid våtrum som paket inkl. Dess kostnad.
**Tillägg vid våtrum kan adderas till alla övriga våtrumsbesiktningar utom full besiktning. Den appliceras automatiskt om tätskikt finns applicerat på fler ytor än golvytan.