Badrumsbesiktning – varför det är viktigt

Tuesday, April 14, 2020

Golvbrunnen, väggar och golv är de saker som ofta brister när det handlar om fukt- och vattenskador i våtrum. Ett badrum har en livslängd på omkring 15-20 år, sedan är det dags att renovera. Vid en renovering är det viktigt att se till att branschregler följs och att arbetet blir ordentligt gjort. En badrumsbesiktning säkerställer detta.

 

En badrumsbesiktning kan göras vid många olika tillfällen. Det är mycket vanligt att besiktiga badrummet i samband med en renovering. Detta kan göras vid ett tillfälle eller under flera tillfällen under en renoveringsprocess. Många väljer att göra en slutbesiktning när arbetet är klart men fördelen med att dela upp besiktningen är dels att du har full kontroll över det som inte syns på ytan, samt att du slipper riva upp det arbete som gjorts om det förkommer anmärkningar. En trestegsbesiktning kan till exempel göras efter att badrummet rivits, när rören är lagda, samt när ytskiktet är satt. Det går även att göra en badrumsbesiktning på ett befintligt badrum, en så kallad statusbesiktning. Detta kan vara bra att göra i samband med köp av en lägenhet eller villa för att vara säker på att allt står rätt till.

 

Bygg-och utförandefel

Enligt Boverkets rapport från 2018 så är problem med vatten och fukt de vanligaste skadorna. Orsakerna till dessa skador är ofta att de som utför arbetet inte har tillräcklig kompetens eller tidsbrist. En badrumsbesiktning är ett effektivt sätt att förhindra sådana brister. Det är vanligt förekommande att en besiktningsman upptäcker brister vid en besiktning. Om brister åtgärdas i tid så undviker man de stora kostnader som fukt- och vattenskador ofta innebär. Ju tidigare man upptäcker brister desto bättre – därför kan det vara en bra idé att göra en badrumsbesiktning i flera steg under en badrumsrenovering. Genom att kvalitetssäkra din renovering så får du ett bevis på att allt är ordentligt gjort enligt de branschregler som finns för våtrum. Statistik från försäkringsbolag visar att skador oftare orsakas av dåligt utfört arbete än av bristfälliga material. Enligt försäkringsbolaget Gar-Bo så är vanliga problem när det gäller våtrum: läckage till följd av bristfälliga tätskikt; att kakel eller klinker släpper från underlaget; att golvbrunnar och rör är monterade alldeles för nära väggarna; att fallet mot golvbrunnen inte är tillräckligt; att det förekommer sprickor i kakel och klinker; att brunnsmanschetten är installerat på felaktigt sätt; och att tätskiktet inte är uppvikt mot trösklar och karmar.

Råkoll besiktning badrum och badrumsbesiktning
Problem med vatten och fukt de vanligaste skadorna vilket beror oftast på de som utför arbetet inte har tillräcklig kompetens eller tidsbrist.

 

Fukt-och vattenskador

Mycket av den statistik som finns på området kommer från försäkringsbolag eftersom försäkringsbolagen är de som i slutändan ofta får betala för misstag och brister. 60 000 till 90 000 fuktskador i fastigheter anmäls årligen till försäkringsbolagen. För att du ska kunna få ut pengar från försäkringsbolaget vid en skada så krävs det att ditt badrum är renoverat fackmannamässigt enligt de branschregler som finns. Du som bor i ett flerfamiljshus kan bli betalningsskyldig även för skador som vattenläckan orsakar hos dina grannar. Enligt en rapport från Anticimex från 2011 så riskerar ett av fyra badrum i villor att drabbas av fuktskador, detta visade omkring 110 000 badrumsbesiktningar. Denna rapport visade att gamla golvbrunnar var en av de största orsakerna till fukt- och vattenskador i villor. Därefter var golv och väggar stora problemområden och då handlade det ofta om otillräckliga tät-eller ytskikt.

De skador som upptäcktes berodde dels på att renoveringar genomförts på ett otillfredsställande sätt, men även på att många av badrummet var gamla och behövde renoveras. Ett badrum uppskattas ha en livslängd på omkring 15 till 20 år. När du ska anlita någon för att renovera ditt badrum är det bra att kontrollera att firman är auktoriserade för VVS-installationer, listade som godkänt elföretag hos Elsäkerhetsverket, samt att de har en giltig entreprenadförsäkring med allrisk- och ansvarsdel som även omfattar VVS-installationer. Det kan även vara en god idé att be om referenser från tidigare utförda badrumsrenoveringar. Om du ska kunna göra ROT-avdrag så måste företaget vara registrerat för F-skatt om moms. Men trots att du är noggrann när du anlitar en entreprenad för din badrumsrenovering så är det alltså vanligt med fel och brister. En badrumsbesiktning i samband med en renovering är ett billigt sätt att undvika fel och brister.

 

Såhär går en badrumsbesiktning till

En badrumsbesiktning bör göras av en auktoriserad besiktningsman. Denna kommer att kontrollerar en mängd saker. Bland annat så kommer hen att kontrollera golvbrunnen och fallet mot golvbrunnen; att kakel och klinker är korrekt satta, att tröskeln har rätt höjd och att vatten- och rörledningar är satta enligt branschreglerna. Tät- och ytskikt kontrolleras att det följer BKR:s regler för tätskikt i våtrum.

- Vill du veta mer?

En av våra besiktningsmän ringer dig