Lägenhetsbesiktning – därför bör du besikta bostadsrätten innan köpet

Monday, March 15, 2021

När man köper en lägenhet har man som köpare en undersökningsplikt för att godkänna att bostadsrätten anses vara i ett bra skick. Om man inte undersöker lägenheten tillräckligt noggrant och upptäcker läckor, problem eller slitage efter man har flyttat in kan det bli svårt att hävda sin rätt vid en eventuell tvist.


Därför är det väldigt viktigt att man besiktigar lägenheten innan man genomför köpet, men det kan vara svårt att göra en ordentlig besiktning utan erfarenhet. Därför rekommenderas det alltid att anlita en besiktningsman.


Det är inte obligatoriskt att utföra en besiktning men det brukar löna sig både för dig som köpare/säljare, samt för föreningen, för att undvika tvister.Hur man besiktigar en bostadsrätt

Man kan välja att besikta bostadsrätten både innan och efter man skriver på kontraktet. Däremot rekommenderas det att göra besiktningen innan man har köpt lägenheten för att undvika problem. Vid besiktningen brukar det förekomma upplysningar från säljaren samt även föreningen och sedan låter man besiktningsmannen göra sitt jobb. Besiktningsmannen letar efter dolda fel – fel som man inte kan se med blotta ögat, till exempel fuktskador. Därefter skrivs ett besiktningsprotokoll. Om några fel hittas gäller det att du som köpare tar ställning och avgör hur man kan lösa problemen och dess kostnader. Du bör kunna förhandla med säljaren om ett lägre pris på lägenheten. Kom ihåg att det är oftast svårt att förhandla med säljaren efter att köpet är genomfört. I kontraktet brukar det framgå att man köper bostadsrätten i det skicket man har godkänt. Så de fel man upptäcker efter köp är sådana man själv ansvarar för.Checklista och tips

Det kan vara svårt att veta vad man ska göra när man besiktigar lägenheten, följ nedanstående checklista för att förenkla processen:


  • Låt besiktningen utföras innan du skriver på köpeavtal
  • Ta foton under besiktningen som bevis på hur det ser ut
  • Rapportera skador till besiktningsprotokollet om det inte redan är dokumenterade.
  • Var med på besiktningen för att kunna ställa frågor, få råd och reda ut oklarheter från besiktningsmannen.Köplagen gäller vid köp av bostadsrätt


Köp av lägenhet täcks inte av jordabalken, utan av köplagen. (Jordabalken innebär att du som köpare blir undersökningsförpliktigad. Det betyder att köparen blir ersättningsskyldig ifall det framkommer fel, läckor, slitage eller andra problem som inte nämndes/uppmärksammades vid besiktning.)
Vid köp av lägenhet gäller köplagen, då ska man reklamera fel i bostadsrätten så fort som möjligt när man hittar dem efter inflyttning, detta måste ske inom två år efter köp. Mäklaren har en upplysningsplikt innan man köper bostadsrätten men köparens undersökningsplikt väger tyngre. Köplagen innebär att man köper lägenheten i befintligt skick.Slutligen – kom ihåg

Det är alltid bra att genomföra en genomgående besiktning av en bostadsrätt innan man flyttar in. Det skyddar en från att bli ersättningsskyldig för något som man inte orsakat och som inte går att förhandla senare. Det säkraste kortet är att anlita en certifierad besiktningsman som kan hjälpa en vid besiktningen och upptäcka fel som man själv inte kan se. Ta alltid reda på vad du har för rättigheter och skyldigheter innan du skriver på kontraktet. Att köpa en lägenhet är ett stort åtagande. Därför är det extra viktigt att allt går rätt till i processen av signering av kontraktet.
- Vill du veta mer?

En av våra besiktningsmän ringer dig