Checklista inför besiktningen av ditt hus – detta ska du tänka på innan överlåtelsebesiktningen

Sunday, June 6, 2021

En överlåtelsebesiktning görs som en del av ett husköp, och innebär att en opartisk besiktningsman gör en grundlig undersökning av fastighetens skick. I denna undersökning ingår besiktning av huset såväl som den mark som har teknisk betydelse för byggnaden.

Besiktningen börjar med att besiktningsmannen går igenom ritningar, bygglov och andra handlingar. Sedan får du som husägare prata med den yrkeskunnige för att ge ytterligare information om eventuella skador eller renoveringar bland annat. Därefter görs en besiktning av huset där besiktningsmannen använder sig av sin syn, hörsel och lukt för att undersöka husets skick.

Så går det till

Alla tillgängliga utrymmen och synliga ytor undersöks och besiktningspersonen antecknar sina observationer. Alla delar av fastigheten undersöks, invändigt och utvändigt, inklusive garage, balkong och tomt. Baserat på denna besiktning, samtal med dig som husägare och de handlingar som undersökts görs sedan en riskanalys om huruvida det skulle kunna uppstå brister i framtiden. Allt sammanställs slutligen i en rapport med rekommendationer om hur eventuella brister bör åtgärdas.

Vissa saker, så som kontroll av el-, ventilations-, värme-, vatten- och sanitetsinstallationer, skorstenar bland andra, ingår inte i överlåtelsebesiktningen. Dessa kan undersökas av en fackman.

Det finns inga krav på att en husbesiktning måste ske i samband med försäljning, men det ligger dock i säljarens, såväl som köparens intresse att detta görs. Besiktningsutlåtandet används för att redovisa eventuella brister och risker för tilltänkta köpare. Dessa brister och risker kan då inte räknas som dolda fel, för vilka du som säljare annars skulle kunna hållas ersättningsskyldig i upp till 10 år efter avslutat köp. Dessutom kan en husbesiktning fungera som en viktig underhållsplan för hur du kan förbättra huset och ses även som en kvalitetsstämpel i en försäljningsannons. Om du vill teckna försäkring mot dolda fel är en överlåtelsebesiktning dessutom ett krav.


Var redo inför besiktningen

Det är viktigt att vara redo innan besiktningspersonen kommer, då viktiga delar av undersökningen kan utebli om huset inte är redo. Med lite förberedelse kan du dessutom slippa att få ”onödiga” anmärkningar som kan undvikas. Nedan följer en checklista på saker som är viktiga att förbereda inför besiktningen.

1. Förbered all relevant information om huset

Besiktningspersonen behöver ha tillgång till ritningar, bygglov, våtrumsintyg och andra handlingar. Se till att alla handlingar är tillgängliga när besiktningspersonen ska komma och var redo att informera om allt du känner till om huset. Har renoveringar eller om/tillbyggnader eller annat gjorts, eller om viktiga skador uppstått, bör du även kunna redogöra för dessa.

2. Gör rent

Du behöver inte djuprengöra huset, men det är viktigt att rengöra golv, golvbrunnar, tak och väggar. Det är lättare att göra bedömningar i ett rent och städat hus. Du ska även undvika starka dofter i huset (goda såväl som dåliga) och du bör heller inte vädra huset innan besiktningen, då det kan bli svårt att känna lukter i huset som kan vara viktiga för besiktningen, som till exempel mögellukt.

3. Rensa och säkerställ åtkomst

Plocka undan och flytta på saker som är i vägen i utrymmen som ska besiktigas, som till exempel i utrymmen under diskbänken och under handfat. Ta bort fronten på badkaret eller duschkabinen för att göra badrumsgolvet lättåtkomligt. Du bör även se till att källarväggarna är fria och lätt kan besiktigas. Det måste finnas inspektionsluckor för åtkomst av vindsutrymmen, sidovindar, förråd och krypgrund. På vintern är det viktigt att skotta runt huset, eftersom de delar av byggnaden som är täckta av snö blir undantag i besiktningen.

4. Allmänna åtgärder för att underlätta besiktningen

Om huset varit kallställt ska du sätta på värmen i tid före besiktningen. Kontrollera även att stegar och annat som behövs för besiktningen är funktionella och säkra. Om vinden till exempel inte har golv, måste du lägga ut landgångar för att besiktningen ska kunna genomföras på ett säkert sätt. Sist men inte minst är det viktigt att inte försöka dölja något, det kan leda till problem i efterhand.

Följ dessa enkla tips så är du snart redo för din överlåtelsebesiktning!- Vill du veta mer?

En av våra besiktningsmän ringer dig