Gamla avlopp – när är det dags att byta rören?

Friday, December 3, 2021

Avloppsrören i ditt hus behöver bytas med jämna mellanrum. Det är inte helt ovanligt att detta projekt glöms bort, framförallt med tanke på att tidsintervallet mellan bytena kan vara på upp till ett halvt sekel. Hur länge man vågar vänta beror emellertid på avloppens material och hur de hanterats genom åren. Att inte renovera eller byta ut avloppsrören i tid kan leda till tråkiga skador och besvär i bostaden.


Avloppsrören – vanliga skador

Avloppsrör är vanligtvis tillverkade av antingen plast eller gjutjärn. Båda typerna av material kan komma i olika kvalitéer. Man bör därför alltid göra en individuell bedömning på de rör man har i just sin bostad.


Plast

Avloppsrör i plast blev vanligare under 1960-talet. Dessvärre har många av de tidigare rören, de så kallade PVC-rören, upptäckts ha sämre kvalitet än man trott. Dessa typer av rör har svårt att stå emot längdutvidgning i materialet, samt avloppsvatten med högre temperaturer. Har man ett hus med avloppsrör i plast från 60- och 70-tal bör man därför göra en extra kontroll av rören.


Gjutjärn

Gjutjärnsrören installerades ofta förr, innan plaströrens inträde på marknaden. Det är emellertid inte ovanligt att gjutjärn fortfarande används för att installera avloppssystem. En stor fördel med denna typ av rustika rör är att de är ljudisolerande, vilket gör att man slipper ljud från toalettspolningar och annat. De vanligaste skadorna på gjutjärnsrör är korrosion, sprickor och otäta skarvar. Sprickorna kan i sin tur vara ett resultat av felaktig infästning, materialspänning eller korrosion. Sprickor och dylikt kan vara svåra att upptäcka, och kan först göra sig märkbara när de blivit så utbredda att de orsakar vattenläckage. Detta vill man helst undvika, eftersom det kan innebära dyra och tidskrävande fuktskador.


Golvbrunnar – vanligaste orsaken till skador i avloppssystemet

Golvbrunnar utgör den i särklass vanligaste orsaken till att avloppssystem behöver renoveras eller bytas ut. Det beror på att skador kan uppstå i tätskiktet som finns i anslutning till golvbrunnen. Golvbrunnar kan dessutom ha korrosion invändigt om de är gjorda av gjutjärn.


Undersök avloppssystemet

För att ta reda på avloppssystemets kondition behöver man göra en kartläggning av husets avloppsrör. Detta kan man undersöka i husets installationsritningar, och möjligtvis med hjälp av en erfaren sakkunnig eller vvs-installatör.


TV-inspektion

Avloppsledningar kan undersökas med en så kallad TV-inspektion. På så vis kan man undersöka hål och sprickor i rören samt skador orsakade av yttre faktorer, exempelvis rötter som trängt in i röret. I vissa fall kan växtlighetens rotsystem ha tagit över så mycket att det har blivit stopp i systemet. Då behöver man ta in ett specialistföretag i syfte att utföra en rejäl avloppsrensning. På avloppsrör tillverkade i gjutjärn kan en sakkunnig ta ut rörprover i syfte att undersöka korrosion. Proverna tas enklast i de åtkomliga delarna av systemet, exempelvis i källarutrymmet om ett sådant finns. Med hjälp av representativa provtagningar från flera olika delar av systemet kan man få en god uppfattning om statusen på avloppsrören.


Undersök golvbrunnarna

Golvbrunnarnas status går enkelt att undersöka på egen hand. Öppna golvbrunnen och skrapa försiktigt med en kniv på brunnens insida. Avlagringarna från potentiell korrosion brukar lossna i form av flagor eller tunna skivor. Om badrummet har plastmatta bör man dessutom kontrollera att denna fäster ordentligt i anslutning till brunnen, så att man kan utesluta fuktskada och läckage. I de fall som våtrummet har gammal klinker uppstår ytterligare risker med tiden som kan vara bra att ha koll på. Under klinker i äldre hus finns så kallad membranisolering, vilket är flera skikt av asfalt och papp om vartannat. Membranisoleringens täthet tenderar att försämras i takt med att åren går, som ett resultat av rörelser i golvbrunn och bjälklag. För att mäta en potentiell fuktskada i gammal klinker kan man anlita en fackman, som gör en kontroll med ett fuktmätningsinstrument.


Renovering eller byte av avloppsrör

Det finns ett antal metoder som man kan använda för att renovera avloppsrör. Dessa metoder är främst framtagna för renoveringar i mark, men vissa kan trots det även användas invändigt i bostaden. En metod är att förlänga stammarnas livslängd genom förstärkningar invändigt.


Det finns många svårigheter när det kommer till renovering av ett avloppssystem. Ett avloppssystem har exempelvis många förgreningar, vilket ställer höga krav på täta förslutningar. Som tidigare nämnt är golvbrunnar riskzoner, och vid renovering måste man vara ytterst noggrann att dessa förhåller sig täta till våtrummets tätskikt. På grund av de olika riskerna är det inte alltid fördelaktigt att renovera rören istället för att byta ut dem helt och hållet, även om en lyckad renovering kan spara mycket pengar.

Vill du läsa mer relaterat till våtrum och underhåll av ditt hem, läs mer här.- Vill du veta mer?

En av våra besiktningsmän ringer dig