Okulär besiktning – Så här går det till!

Monday, March 28, 2022

När en besiktningsman utför en okulär besiktning innebär det att bostaden undersöks med hjälp av synen. Samtliga utrymmen kontrolleras visuellt, men även andra sinnen är viktiga under besiktningen. Om bostaden exempelvis har en konstig lukt så kommer besiktningsmannen notera och leta efter orsaken till detta. Om det kommer konstiga ljud från något specifikt system noteras detta också. En okulär besiktning innebär alltså att besiktningsmannen i första hand går igenom huset med synen, men helhetsintrycket spelar stor roll. Det vanligaste tillfället att utföra en okulär besiktning är då man ska köpa bostad. Oftast är det köparen som ansvarar för besiktningen, men vid vissa tillfällen utför även en säljare eller ägare besiktning.

Steg för steg: okulär besiktning

Det är vissa steg som gås igenom då man anlitar en besiktningsfirma för en okulär besiktning. Utöver själva inspektionstillfället ingår kontroll av underlaget till fastigheten och utförande av ett besiktningsprotokoll som sammanställs och genomgås efter genomförd besiktning. Det är dessutom viktigt att man som säljare delar med sig av all den information man har om bostaden för att besiktningen ska bli så korrekt som möjligt.

  1. Besiktningsfirman går igenom underlaget

Det första steget vid en okulär besiktning är att besiktningsfirman går igenom alla de underlag som är kopplade till fastigheten. Det som gås igenom är de dokument som delats av säljaren. Detta är ofta ritningar, bygglov och annan relevant dokumentation.

  1. Information om bostaden delas av säljaren

Även om dokumentationsunderlag säger en hel del behöver besiktningsfirman också direkt och dagsfärsk information från den som bor i huset. Det finns ingen som känner en bostad så bra som den som bott där. Det är därför viktigt att säljaren muntligt delar med sig av misstankar om fel. Detta ökar chansen att besiktningen blir framgångsrik.

  1. Den okulära besiktningen genomförs

Under besiktningen går man igenom alla utrymmen i bostaden och letar efter vanliga fel och missar. Det är de synliga utrymmena och ytorna som kontrolleras och man letar efter mögel, skador eller allmänt slitage som spelar in för bostaden allmänna skick. Trots att besiktningen sker med hjälp av synen används alla sinnen för att skapa en noggrann helhetsbedömning. För att besiktningen ska bli så korrekt som möjligt är det viktigt att säljaren städat noggrant och flyttat undan saker som står i vägen.

  1. Besiktningsprotokoll lämnas

Efter avslutad besiktning lämnas ett protokoll över där upptäckter och fel är registrerade. Besiktningsfirman rekommenderar också vilka eventuella åtgärder som är lämpliga att ta till. Protokollet kan användas av köparen för att åtgärda fel och slippa framtida problem. Det ses också som ett mycket värdefullt dokument inför framtida försäljning av bostaden.

Detta kontrolleras inte vid en okulär besiktning

Vissa saker kontrolleras inte vid en okulär besiktning och har man farhågor om att något är fel eller att det har uppkommit skador kopplat till dessa delar bör man ta in en extern fackman för att titta på detta. I vissa fall finns denna kompetens redan hos besiktningsfirman och man kan beställa dessa kontroller som ett tillägg till den okulära besiktningen. Det som går utöver och inte ingår i en normal besiktning är:

  • Elinstallationer
  • Vatten och värmeinstallationer
  • Skorsten
  • Asbest och radonmätningar

Dessutom undersöks inte utrymmen som anses för svåråtkomliga för besiktningsmannen. Här är det husägarens ansvar att försöka underlätta för besiktningsfirman genom att se till att bråte är bortplockad och stegar utställda där de behövs. Även taket undersöks under en okulär besiktning, men om snö skulle fallit innan tiden för arbetet kommer detta undantas från protokollet. Att välja en dag med bra väderförhållanden är därför viktigt för att besiktningen ska bli noggrant utförd.

Tilläggsbesiktning då det är nödvändigt

För den som ska köpa eller sälja en bostad är det ibland nödvändigt att kontrollera vissa saker som går utöver den okulära besiktningen. Detta kan exempelvis vara om man misstänker fuktskador eller slarvigt utförda elinstallationer. Säljaren ansvarar för dolda fel under en tid efter att köpet gått igenom och detta vittnar om hur viktigt det är att man litar på den besiktning som genomförts. Därför ska man inte slarva med utfärdandet utan se till att lägga till kompletterande besiktning om man tror att det kan vara nödvändigt. Vanliga tilläggstjänster vid en okulär besiktning är fuktindikation eller kontroll av el-, vatten- och värmeinstallationer. Om man väljer att göra en mer komplett besiktning fungerar denna som en försäkring mot framtida dolda fel. Huruvida det är nödvändigt att göra en kompletterande besiktning beror på bostadens allmänna skick samt byggåret. För att kunna göra denna avvägning på bästa sätt bör man rådfråga sin besiktningsfirma.

- Vill du veta mer?

En av våra besiktningsmän ringer dig