Svartmögel – bekämpa i tid!

Saturday, September 25, 2021

Har du upptäckt nya misstänksamma formationer av mörka prickar i källaren? Kanske får du eller någon annan i familjen allt oftare hostattacker hemma, eller så luktar det helt enkelt konstigt unket i badrummet hur mycket ni än städar? Allt detta kan vara tecken på en illavarslande attack av svartmögel. Oroa dig inte, svartmögel är relativt vanligt och går att bli av med, även om det inte alltid är vare sig enkelt eller gratis. Läs vidare om vad svartmögel egentligen är, varför det uppkommer och hur du kan bekämpa det!


Svartmögel – vad är det?

Penicillum, Stachybotrys, Cladosporium Fusarium och Aspergillus. De flesta skulle på rak arm inte kunna förklara vad dessa svåruttalade benämningar handlar om, än mindre vad de har gemensamt. Faktum är att de alla utgör namn på olika typer av mögelsvampar, där Svartmögel används som ett övergripande samlingsbegrepp. Kanske lite för övergripande eftersom mögelsvamparnas egenskaper skiljer sig åt och därav angriper ditt hem på olika sätt. Beroende på vilken svampsort det handlar om kan den dessutom behöva bekämpas på olika sätt.


Upptäckt av svartmögel

Svartmögel kan gestaltas i form av mörka, ibland något grön- eller brunaktiga, uppkomster av prickar centrerade kring vissa ytor. Det är emellertid inte alltid möglet går att upptäcka med blotta ögat, exempelvis då det gjort angrepp i svårinspekterade utrymmen som avlopp eller bakom disk- och tvättmaskiner. Då kan det istället vara genom lukt eller i form av kroppsliga reaktioner som klåda, huvudvärk eller hosta som man upptäcker att man har mögel hemma.


Här trivs svartmöglet

Det svarta möglet trivs allra bäst i fuktiga miljöer där det råder hög luftfuktighet eller dålig ventilation. Håll därför extra utkik i sådant som vindsutrymmen, källare och våtutrymmen. I händelse av fukt- eller vattenskador ska man också vara lite extra vaksam, detta är nämligen utmärkta förutsättningar för svartmöglet att frodas!

Läs mer om vad man kan tänka på när det kommer till luftfuktighet i hemmet.


Konsekvenser av svartmögel

Svartmöglet kan både missfärga och fräta sönder stora ytor i ditt hem. Men möglet ser inte bara tråkigt ut, vid en större invasion kan det dessutom sprida en unken och illaluktande lukt. Eller, för att vara korrekt är det inte svampen i sig som luktar, utan det material som blivit angripet.


En del av de mögelsvampar som inkluderas i samlingsbeteckningen Svartmögel kan dessutom innebära viss hälsofara. Vissa svampar sprider giftiga ämnen och sporer som kan vara farliga att andas in, speciellt för barn eller för personer som har nedsatt immunförsvar eller astmatiska besvär. Närvaro av mögel kan också yttra sig i form av rinnande näsa eller som eksem och klåda på huden.


Hur kan svartmögel bekämpas?

För att avgöra om man har mögel hemma, samt vilken mögelsort detta i så fall är, kan man köpa ett enkelt svartmögeltest. Idag finns det flera olika typer av trovärdiga tester att välja mellan. I det första skedet behöver man alltså inte anlita en saneringsfirma, även om det kan vara en god idé att ta hjälp för att sedan analysera provresultatet.


När mögelangreppet väl är bekräftat kan man göra på två sätt – försöka bekämpa det själv eller ta in hjälp. Vid ett större angrepp bör man alltid anlita professionell hjälp, det kan helt enkelt ha gått för långt för att man ska kunna bekämpa problemet på egen hand. Ibland kan enda utvägen att bli av med möglet vara att helt byta ut angripet material. Är det emellertid en mindre invasion finns det flera åtgärder man kan vidta i ett försök att bekämpa möglet. Här kommer 3 tips på välanvända knep som kan göra slut på problemet i ett tidigt stadie:


  1. Öka ventilation/minska fuktighet i huset

Se till att ha god ventilation i hela huset, och vädra ofta. På platser där luften inte cirkulerar kan det vara en god idé att införskaffa en luftavfuktare eller fläkt. Ökad ventilationen är främst ett förebyggande tips, och har inte så god verkan när svampen väl har angripit.


  1. Sanering med klassiska metoder

Det finns diverse olika husmorskurer som kan fungera mot möglet, ofta med hjälp av produkter man redan har hemma. Diskmedel, citronsyra eller utspädd ättika tillsammans med en robust borste kan göra susen, framförallt på ytor i badrum och kök!


  1. Sanering med specifikt anpassade produkter

Idag finns det diverse specialtillverkade produkter anpassade för sanering av olika former av svartmögel. Dessa är dessutom ofta anpassade efter olika delar av ditt hus samt vilken typ av material som är angripet.


Skulle möglet trots ihärdiga försök inte försvinna helt rekommenderas det att rådgöra med en saneringsfirma för att hitta en långsiktig lösning. Svartmögel försvinner inte av sig själ, och undviker man att ta tag i problemet riskerar det på lång sikt att leda både till ett större angrepp och en större kostnad för plånboken.- Vill du veta mer?

En av våra besiktningsmän ringer dig