Undersökningsplikt – allt du behöver veta!

Wednesday, May 27, 2020

När du köper en fastighet så är det såklart bra att ha koll på dina rättigheter men det är också viktigt att veta vilket ansvar du har som köpare. Köparens ansvar regleras i den så kallade undersökningsplikten. I denna artikel får du reda på allt du bör veta om vad du har för ansvar när du köper en lägenhet eller villa.

 

När en fastighet säljs så har köparen enligt lag undersökningsplikt. När det gäller försäljning av bostadsrätter så regleras undersökningsplikten i köplagen och när det kommer till villor så regleras den i jordabalken.

 

Undersökningsplikt VS upplysningsplikt

Sammanfattningsvis så innebär undersökningsplikten att en köpare har det slutgiltiga ansvaret för eventuella fel som köparen borde ha upptäckt när denne köpte fastigheten. Jämförelsevis så har säljaren och mäklaren upplysningsplikt. Detta betyder att de måste informera köparen om eventuella fel i fastigheten, som de kände till vid försäljningen. Mäklaren är alltså skyldig enligt lag att vara opartisk vid försäljningen och måste delge all information om fastigheten med köparen som kan ha betydelse för köpet. I upplysningsplikten ingår inte de fel som köparen borde kunna se och upptäcka under visningen av fastigheten, utan enbart så kallade dolda fel. Säljarens upplysningsplikt och ansvar för dolda fel gäller normalt i upp till 10 år från köptillfället.

 

Undersökningsplikten väger tyngre än upplysningsplikten

Det är alltså viktigt att veta att undersökningsplikten väger tyngre än upplysningsplikten och denna plikt försvinner inte heller om säljaren gör en egen besiktning av fastigheten. Så trots att du får ett besiktningsprotokoll i din hand så måste du själv undersöka fastigheten. Kanske vill du anlita en egen professionell besiktningsman men du bör också undersöka bostaden på egen hand. Som köpare ska du alltid undersöka fastigheten noggrant.

 

Gör en egen checklista inför visningen

Visningen av fastigheten är ett bra tillfälle att göra en första kontroll av fastigheten. Då har man möjlighet att titta på huset eller lägenheten och ställa frågor till mäklaren. När du går på en visning av den fastighet du är intresserad av att köpa är det viktigt att ta god tid på dig och att ställa alla frågor till mäklaren som du har. Inför visningen så kan det vara en bra idé att förbereda sig genom att till exempel skapa en egen checklista för de saker man bör titta på och kontrollera i fastigheten. En sådan checklista kan du skriva själv, men det finns även många förslag på internet. Checklistan kan till exempel delas upp i kök, badrum och övriga rum. Några exempel på saker som bör ingå i en sådan checklista är om det finns några fuktskador i kök och badrum, om vattentrycket i kökets och badrummets kranar är bra, om alla fönster går att öppna och stänga och om det finns några skadedjur någonstans i bostaden.

 

Ta hjälp av en professionell besiktningsman

Som vi nämnt tidigare så är visningen ett bra tillfälle att göra en första kontroll av fastigheten som du är intresserad av. På så sätt får du ett första intryck av fastighetens skick. Men trots att du som köpare gör en noggrann kontroll är risken stor att du missar viktiga detaljer som kan avslöja mindre eller större fel i den lägenhet eller villa du vill köpa. Genom att ta hjälp av en professionell besiktningsman så minimerar du den risken. En professionell besiktningsman vet vad hen ska kontrollera under en besiktning. En person med erfarenhet av att undersöka fastigheter tittar på de rätta ställena och har ett öga för detaljer. Om du som köpare använder en besiktningsman som bistår dig vid besiktning av bostaden kan du känna dig lugnare i vetskapen att du har uppfyllt din undersökningsplikt innan du skriver under kontraktet.

 

Om man upptäcker fel eller brister vid besiktningen

Om det uppstår en anmärkning under en besiktning av en lägenhet eller villa så är det köparens ansvar att göra en utredning för att ta reda på den bakomliggande orsaken, samt hur stort och omfattande felet är. Om du som köpare kan fastställa detta på egen hand så är det tillräckligt men om du inte har den kunskapen så bör du ta professionell hjälp. Det är viktigt att komma ihåg att säljaren inte är ansvarig för fel som upptäcks när du utövar din undersökningsplikt, utan säljarens ansvar handlar enbart om upplysningsplikten och så kallade dolda fel.

 

Upptäckta fel = undersökningsplikten utökas

Det finns fall då köparens undersökningsplikt och ansvar växer. Det händer till exempel om säljaren har gjort en egen besiktning där anmärkningar eller brister i fastigheten upptäckts. Dessa fel är då kända och detta medför att köparen måste undersöka de noterade felet och gå till botten med vad som orsakade dem och hur de kan åtgärdas för att uppfylla sin undersökningsplikt.

 

Därför bär inte säljaren ansvaret

Det som avgör vem som bär ansvaret för fel i en bostad är alltså vad som går att upptäcka under en besiktning. Det spelar ingen roll om säljaren hade kännedom om dolda fel – alltså sådana fel som inte gick att upptäcka underbesiktningen – säljaren är ändå ansvarig för dessa fel. Säljaren har dock inte ansvar för sådana fel som går att upptäcka och som köparen förväntas förstå baserat på i vilket skick fastigheten är i, fastighetens pris, ålder, och hur den har använts.

 

Tänk på det här innan du skriver under kontraktet

Att köpa ett nytt hus eller bostadsrätt är spännande och roligt. Det är dock viktigt att göra allting i tur och ordning. För att vara på den säkra sidan kan det vara bra att anlita en professionell besiktningsman när du har vunnit budgivningen. Innan du skriver under ett avtal så är det viktigt att kontrollera att avtalet säger att det enbart är giltigt om besiktningen av bostaden blir gjord och att du då avgör om affären ska genomföras.

- Vill du veta mer?

En av våra besiktningsmän ringer dig