Undvika husägarens värsta mardröm – Så förebygger du fuktskador med en besiktning

Monday, August 24, 2020

Fuktskador är något som många bostadsägare oroar sig för och det med rätta. Fuktskador innebär ofta stora problem för en bostadsägare. Det kostar ofta stora summor att sanera och det innebär också olägenheter i form av arbete i din bostad. Om du misstänker fuktskador så är det viktigt att ta tag i det direkt. Om du inte tar tag i misstänkta fuktskador så kan det bli ett onödigt stort problem.


Fuktskador vanligt förekommande

Oavsett om du bor i en villa eller lägenhet så är fuktskador vanligt förekommande. Fuktskador uppstår ofta på platser som badrum eller kök och i hus så är källaren en plats där fuktskador kan uppstå. De kan exempelvis orsakas av läckage eller en otillräcklig fuktspärr. Om man inte upptäcker och behandlar en fuktskada i tid så kan det leda till stora problem med exempelvis mögel. Enligt statistik så är särskilt utsatta områden badrum, källare och krypgrund.


Fuktskada i källare

Många villor som byggdes tidigare än 80-talet byggdes utan skyddande fiberduk och dagvattendränering och löper extra stor risk att drabbas av fuktskador i källaren. Om du bor i ett äldre hus med källare så bör du alltså hålla bra extra koll så att ditt hus inte drabbas av fuktskador, röta och mögel. Nya hus med källare byggs idag med dränering och skydd men man bör ändå alltid hålla koll. Ett sätt att hålla fukt ute är att se till att källarväggarna är varma så att eventuell fukt som kommer in torkar upp innan den gör någon skada.


Fuktskada på krypgrund

Krypgrunden är det ventilerade utrymmet mellan en villas bjälklag och marken. Denna plats får ofta problem med fuktskador, faktum är att varannan av de hus som står på krypgrund i Sverige väntas drabbas av en fuktskada. Om du skulle vara en av dem så kan du vänta dig problem i form av mögel och/eller röta om du inte åtgärdar fuktskadan. Om röta uppstått så betyder det att träet ruttnat på djupet. En vanlig villaförsäkring täcker sällan fukt- och mögelskador på krypgrunden.


Fuktskada i badrum

Ungefär en tredjedel av badrum i Sverige drabbas av fuktskador. Vanliga brister handlar om att fuktspärren är otillräcklig. Om det finns en plastmatta eller om väggarna är klädda med plast så fungerar ofta dessa som fuktspärr och då innebär ett litet hål i någon av dessa att fuktspärren är bruten. Många badrum har klinkers eller kakel och där finns fuktspärren under om badrummet har renoverats fackmannamässigt. Vanliga problemområden i ett badrum som drabbas av fuktskador är golvbrunn och ventilation. Läckor i rör eller ledningar är andra vanliga orsaker till fuktskador.


Besiktning förebygger fuktskador

Om du misstänker en fuktskada så bör du ta tag i problemet så snart du kan. Att förhindra att fuktskador blir omfattande och dyra handlar mycket om att förebygga. Genom att upptäcka en fuktskada i tid så spar du tid och pengar. En besiktning är ett sätt att förebygga fuktskador. En besiktningsman är tränad i att se hur man kan upptäcka risk för fuktskador innan skadorna faktiskt sker. Du som misstänker att du har problem kan få klara besked om du misstänker att du har problem med fukt eller mögel i ditt hus.


Så går en besiktning till

Vid en fuktbesiktning besöker en expert på fuktskador och uppkomst av fuktskador ditt hus och undersöka huset noggrant. Vissa besiktningsmän använder sig av fuktmätning när de besiktar ett hus. En fuktmätning kan ge besiktningsmannen mer exakta uppgifter då hen kan mäta värden som luftfuktighet eller fuktkvot. Fuktkvot mäter man i själva materialet och fördelen med det är att fuktkvoten förändras långsammare än luftfuktigheten och därför är det ofta ett mer pålitligt värde vid ett kort besök.


Okulär kontroll

En okulär kontroll innebär att besiktningsmannen tittar efter tecken på fuktskador. Det kan till exempel vara problem med krypgrunden som att marken har täckts med plast på ett felaktigt sätt eller att det finns vitmögel i trossbotten. En besiktningsman vet exakt vad hen ska leta efter och ger dig ett besiktningsprotokoll med de problem och åtgärder som hen noterat. Efter en sanering av fuktskador är det viktigt att gå på djupet när det gäller orsaken till fuktproblemen eftersom du måste kunna förebygga att problemet uppstår igen i framtiden.


Bygg rätt från början

Det viktigaste för att undvika fuktskador är att bygga rätt från början. Du som ska bygga nytt bör vara noggrann och anlita fackmän. Fuktskador kan uppstå i nybyggda hus som följd av konstruktionsfel, fel i utförandet, otillräcklig uttorkning av byggfukt eller att fuktskadade material och produkter har använts.
- Vill du veta mer?

En av våra besiktningsmän ringer dig