Vad kan man få reda på vid en husbesiktning – de 5 vanligaste felen hos hus

Sunday, June 6, 2021

Om det är dags att ta steget in i villalivet och köpa nytt kan det kännas omtumlande eftersom det är så mycket att hålla koll på. För att man inte ska råka köpa ett fuskbygge är det otroligt viktigt att göra en besiktning.

Husköp– att ha koll på

En överlåtelsebesiktning innebär att en oberoende besiktningsman gör en grundlig undersökning av fastighetens skick vid försäljningen. Lagen kräver inte att man som privatperson ska anställa någon besiktningsman eller göra en egen besiktning. Däremot uppställer lagen en undersökningsplikt, vilket innebär att köparen måste ta reda på om bostaden har några fel eller brister innan köpekontraktet undertecknas. Att göra en besiktning kan därför vara ett sätt att uppfylla undersökningsplikten. Vid anlitande av besiktningsman går denne igenom fastighetens alla tillgängliga utrymmen och gör en riskanalys om eventuella brister. Om huset har mycket fel eller brister går det ofta att förhandla ner priset eller rent av avbryta köpet om det skulle vara ohållbart i framtiden.


Dolda fel

Vid dolda fel i hus är det jordabalken som blir aktuell. Om det är ett fel som räknas som ett dolt fel faller ansvaret på säljaren. Säljaren är ansvarig för dolda fel i tio år från köparens tillträde. För att något ska klassas som ett dolt fel måste alla följande kriterier vara uppfyllda:


  • felet måste ha funnits i bostaden redan vid köptillfället,
  • felet ska inte ha varit upptäckbart, trots en noggrann besiktning,
  • felet ska inte ha varit förväntat med hänsyn till bostadens ålder, skick och användning,
  • felet påverkar bostadens marknadsvärde.


Effekten av ett dolt fel är att man kan få kompensation eller ersättning för det dolda felet. Om felet är allvarligt kan köpet i vissa fall hävas. Dolda fel kan ofta hittas i husets bärande konstruktion, bland annat i stommen och bjälkar. Badrum är ofta felbyggda och samlar fukt, mögel och röta. Dolda fel är svåra för en privatperson att upptäcka och faller inte inom den lagstadgade undersökningsplikten. Fel som är uppenbara och som går att upptäcka vid en normal undersökning av huset går inte att åberopa som dolda fel. Vid en besiktning är det vissa saker som man bör hålla koll på. Här är några av de 5 vanligaste felen att ha koll på:


  1. Elfel

Något som kan vara svårt även för en besiktningsman att upptäcka är olika elfel som till exempel underdimensionerad el. Ett annat fel är en icke framdragen jordkabel i ett vägguttag som ser jordat ut. Det är viktigt att vara uppmärksam på elfel eftersom det kan leda till brand eller andra elolyckor med stora skador som resultat.


  1. Fukt och mögelskador

Fukt och mögelskador kan vara svåra att upptäcka för privatpersoner som inte vet vad de ska leta efter. Mögel uppstår oftast på vinden, i undertaket eller i källaren. Våtrum är också vanliga platser för mögel. Om det är äldre hus är det väldigt vanligt att det finns fuktskador i stommen vilket ibland innebär att huset måste rivas. Det är viktigt att besiktningsmannen eller köparen går igenom dessa utrymmen noggrant för att undersökningsplikten ska anses vara uppfylld.


  1. Felbyggda badrum

Badrum byggs ofta efter en idé om att de ska vara snygga, moderna och kännas lyxiga. Det är mer vanligt än ovanligt att de byggts på ett felaktigt sätt vilket leder till att de måste rivas ut och göras om. Våtutrymmen ska byggas på ett fackmannamässigt sätt för att de ska hålla standarden. Ofta är det felaktigt monterade golvbrunnar, bristfälliga tätskikt eller kakelplattor som lossnar.


  1. Ventilationen

Även fel i ventilationen kan innebära stora konsekvenser. Det är dessutom svårt att upptäcka dessa fel eftersom det kräver flödesmätning. Det är vanligt att ventilationen från badrummet inte leds vidare ut från huset utan leds rakt in i isoleringen som blir fuktskadad. Denna skada upptäcks inte förrän mögellukt börjar komma från badrummet. Dålig ventilation kan ge upphov till problem med allergi, astma eller andra luftvägsproblem.


  1. Dåligt byggda nyproduktioner

Vid nyproduktioner är det vanligt att man utgår från att de kommer vara hela och vara utan några fel. Tyvärr är det otroligt vanligt att de är felbyggda och har många småfel, förseningar av färdigställandet och är byggda med fel material. Ofta har nyproduktionerna byggts under en stressig deadline vilket har medfört dessa småfel till följd av slarv.- Vill du veta mer?

En av våra besiktningsmän ringer dig