Vågar du köpa en lägenhet som inte är besiktigad?

Wednesday, May 4, 2022

Att man ska besiktiga ett hus innan köpet genomförs har de allra flesta koll på. Något som många glömmer är dock att detta även gäller lägenheter. Idag kostar bostadsrätter ofta lika mycket som villor, och för många innebär ett lägenhetsköp en investering för livet. Därför bör man se till att det man köper verkligen är vad som anges i kontraktet. När köks- och badrumsrenoveringar blir vanligare uppstår också fler fel. Fel i våtrumsrenovationer är vanligare än många tror, och i värsta fall kan de få stora konsekvenser. Om fel upptäcks för sent kan det stå en dyrt i längden, och därför gäller det att ha koll på vad som gäller då man ska besiktiga en bostadsrätt.

Felansvaret regleras av Köplagen

Få vet exakt vad som gäller då man köper bostadsrätt, och för att få en överblick kan man kolla på vilka rättigheter och skyldigheter man har som köpare. Det är bra att ha koll på köplagen som de allra flesta stött på då de handlar exempelvis elektronik eller andra produkter. Lägenhetsköp regleras nämligen på samma sätt som andra varor. Köplagen är utformad för att vara bred och applicerbar på en mängd olika produkter och vid en mängd olika tillfällen, och bostäder hamnar ibland i skymundan. Dessutom kan bostadsrättsföreningen stadgar även spela en roll vid köpet av en lägenhet i en specifik förening. En sista sak att ha i bakhuvudet när det kommer till köplagen är att mäklaren inte har något informationsansvar gällande fel. Man bör därför själv se till att upplysa sig om eventuella fel eller brister genom att utföra en lägenhetsbesiktning.

Undersökningsplikten ligger hos köparen

I köplagen står det skrivet att den som har skyldigheten att undersöka egendomen vid köpet är köparen själv. Det innebär att för att ha rätten på sin sida om fel upptäcks i framtiden måste en väl utförd och noggrann lägenhetsbesiktning genomförts. Köparen har så kallad undersökningsplikt vilket gör att den rätt man har att rapportera fel i framtiden hänger på själva undersökningen. Man bör ha koll på vissa formuleringar i kontraktet som kan göra det svårare att hålla säljaren ansvarig för fel i framtiden. Om lägenheten enligt föreskrift säljs i ”befintligt skick” kan det bli svårt att rapportera fel, om dessa inte är omfattande.

Detta händer då fel upptäcks

En besiktning kan genomföras innan köpet gått igenom men även efter köpet om man skrivit till en så kallad besiktningsklausul i kontraktet. En sådan klausul skrivs ofta till när tiden är knapp och ger köparen rätt att ångra köpet om lägenhetens skick inte skulle stämma överens med säljarens beskrivning. Man gör dock vanligen besiktningen innan köpet av lägenheten för att säkerställa att man får vad som lovats. Däremot kan det hända att fel som är dolda eller mer svårupptäckta påträffas efter en tid. Då finns vissa regler som fastlägger hur båda parter bör agera.

Reklamation

Köparen ska inom en skälig tid reklamera felet och informera säljaren. Vad som är skälig tid kan variera beroende på hur kontraktet ser ur, men om inget annat anges brukar reklamationstiden ligga på två år. De rapporterade felen ska ha varit okända för köparen vid försäljningstillfället.

Avhjälpning

Det är viktigt att man vet om att säljaren ska ges möjlighet att rätta till de fel som rapporteras innan prisavdrag eller hävning sker. Säljaren ska, om möjligt, rätta till felen så att bostadsrätten stämmer överens med det som anges i avtalet.

Prisavdrag eller hävning då avhjälpning är omöjligt

Om det inte är möjligt att avhjälpa felet kan säljaren bli skyldig att göra ett prisavdrag på bostadens. Det kan också i vissa fall bli aktuellt med en hävning av köpet. Detta kan ske om säljaren borde ha insett betydelsen av felet eller om felet helt enkelt är för omfattande för att kunna avhjälpas.

Säljaren har också ett ansvar!

Eftersom undersökningsplikten ligger på köparen är det lätt att man glömmer säljarens ansvar. I säljarens ansvar ingår exempelvis sådant som borde upptäckts vid försäljningen men som köparen inte informerats om. Detta ansvar ligger på säljaren upp till två år efter köpet. Dessutom är det säljaren som ansvarar för dolda fel som upptäcks en tid efter affären. Det är svårare att definiera vad exakt som säljaren ansvarar för eftersom detta hänger på vad denne visste om vid affären. Att bevisa vad någon vetat om vid ett specifikt tillfälle är ingen enkel sak, och därför gör man bäst i att som köpare utföra en noggrann lägenhetsbesiktning för att vara på den säkra sidan.

- Vill du veta mer?

En av våra besiktningsmän ringer dig