Viktigt med besiktning av hus

Monday, March 23, 2020

Viktigt med besiktning av hus


Du som ska köpa ett hus eller en lägenhet har undersökningsplikt. Det innebär att du som köpare har lagstadgad skyldighet att undersöka bostaden för att hitta fel och brister. Det är relativt vanligt med brister som fukt, mögel eller röta. Problem som dessa är svåra för en lekman att upptäcka och därför kan det vara värt att anlita en besiktningsman som vet var och hur man ska leta efter problem i fastigheter.

 

Det är en stor sak att köpa en ny bostad och många är oroliga för att drömhuset ska förvandlas till en mardröm. Fukt och mögel är saker som kan skrämma livet ur de mest optimistiska husköpare. Men trots detta har många skygglapparna på när de väl hittat den där drömkåken. En stor andel köpare gör inte en tillräckligt bra undersökning av huset. Enligt jordabalken så måste en köpare noggrant undersöka en fastighet innan de köper den. Trots detta så avstår många från besiktning, kanske för att mäklaren intygar att huset är i bra skick eller för att man har otillräckliga kunskaper.

 

Besiktningsman eller göra det själv?

Det är inget tvång att anlita en besiktningsman utan du som privatperson kan välja att göra en besiktning på egen hand. Men enligt Konsumentverket har privatpersoner sällan tillräckliga kunskaper för att genomföra en besiktning. Om du känner dig osäker eller om ditt hus har kända riskfaktorer som krypgrund, en inredd källare eller ett platt tak så gör du klokt i att anlita en professionell besiktningsman. Trots att du är beredd att köpa en bostad i sämre skick och istället lägga extra krut på att renovera så är en väl utförd besiktning bra för att veta exakt vad du betalar för. Men en besiktning av ditt hus kan du beräkna kostnader för nödvändigt underhållsarbete och upptäcka potentiella problem i ett tidigt stadie.

 

Detta gör en besiktningsman

En besiktningsman kommer att börja med att genomföra en så kallad okulärbesiktning. Hen kommer då att undersöka huset med hjälp av sina sinnen syn, lukt och hörsel. En besiktningsman vet var man ska leta efter potentiella problem och kommer att undersöka saker som tak, fasad, väggar, vinden, våtutrymmen, kök, fönster och själva grundkonstruktionen.

Råkoll besiktningsman gör okulär besiktning av hus och villa
Okulär besiktning betyder att man undersöker huset med hjälp av sina sinnen syn, lukt och hörsel.

 

Allt ingår inte alltid

En besiktning av villor eller fritidshus kallas ofta överlåtelsebesiktning. Enligt Konsumentverket är det vanligt att dessa besiktningar inte täcker allt som omfattas av undersökningsplikten. Det betyder att du som köpare kanske behöver anlita andra fackmän för att hjälpa dig att besikta saker som ventilation, el, murstockar eller enskilt avlopp. Kontrollera vad som ingår i din besiktning och jämför den med undersökningsplikten innan du bokar en besiktning. Du kan använda besiktningsmannaboken som är en handbok för nybyggda småhus. Där finns en checklista som du kan följa för att se vad som ska ingå i en fullgod besiktning.

 

Uppskatta kostnader för noterade problem

Efter att besiktningen är genomförd får du oftast ett protokoll. Om en besiktningsman har hittat problem eller misstänka problem kan man behöva göra en utvidgad besiktning till exempel genom att göra en håltagning i en konstruktion som man misstänker är fuktskadad. Du som anlitar en besiktningsman bör kontrollera vad som ingår i den besiktning du beställt, ingår det till exempel en utökad besiktning om något behöver undersökas vidare? Detta ska framgå i det uppdragsavtal ni tecknat när du beställde besiktningen. Om din besiktningsman har anmärkningar så delas dessa ofta dessa in i olika kategorier. Det handlar oftast om problem som bör åtgärdas direkt eller problem som klassas som risker eller antydningar till problem som bör undersökas vidare. De fel som finns noterade i ett protokoll kan du som köpare aldrig begära ersättning för i efterhand. Därför är det viktigt att du tar reda på så mycket som mjöligt om eventuella problem och gör en bedömning av vilka kostnader det kommer innebära. Gå med vid besiktningen av ditt hus, förutom att det är viktigt att du är välinformerad kommer du att lära dig mycket om få tips om vad du ska hålla koll på i framtiden

 

Innan du skriver kontrakt

När du ska köpa ett hus så ska besiktningen genomföras innan du skriver under det slutgiltiga köpekontraktet. Undantaget är om det finns en specifik klausul som låter köpet gå tillbaka om du åberopar det. Konsumentverket betonar att det är viktigt att en sådan hävningsklausul är så pass öppen så att du inte behöver ange särskilda skäl för att köpet ska återgå. Här är deras exempel på en sådan typ av klausul:

 

”Köparen bereds tillfälle att senast X/X undersöka fastigheten. Om det vid besiktningen eller undersökningen av fastigheten upptäcks sådant som köparen inte anser sig kunna acceptera, har köparen rätt att senast den X/X 20XX låta köpet gå åter utan kostnad, skadestånd eller annan ersättning. Köparen ska meddela säljaren skriftligt om köparen vill låta köpet gå åter. Hela handpenningen ska betalas tillbaka omgående till köparen.”

 

En besiktningsman godkänd av SBR

Enligt SBR Byggingenjörerna, en ideell yrkesorganisation för ingenjörer och SBR Byggingenjörerna AB, så bör du som vill vara säker på att den besiktningsman du anlitar har gått SBR:s grundutbildning för överlåtelsebesiktning, samt är utbildad byggingenjör (eller motsvarande) söka efter en besiktningsman som är en ”av SBR godkänd besiktningsman”. På deras sajt kan du söka efter godkända besiktningsmän sorterat på län.

- Vill du veta mer?

En av våra besiktningsmän ringer dig