Har du koll på undersökningsplikten?

När du står inför köp eller försäljning av hus eller lägenhet, är det viktigt att vara medveten om din undersökningsplikt. Att hitta fel och brister på egen hand kan vara komplicerat, särskilt när det gäller dolda problem som fukt, mögel och röta. Vår erfarna besiktningsman är väl insatt i var och hur man söker efter dessa fel, vilket ger dig möjligheten att genomföra din fastighetsaffär med trygghet.

Hur går en besiktning till?

Exakt hur en överlåtelsebesiktning genomförs varierar beroende på huset eller lägenheten och den specifika typ av besiktning du önskar.

Steg 1: Du delar info
Det första steget är att du delar så mycket information som möjligt om tidigare renoveringar, skador, ritningar, och annat relevant.

Steg 2: Besiktning
Andra steget involverar en okulär kontroll där vi undersöker alla synliga ytor inklusive väggar, tak, fönster, kök, badrum, tak, källare, garage, balkong och tomt. Vår besiktning täcker både invändiga och utvändiga delar av fastigheten.

Steg 3: Protokoll
Om vi identifierar potentiella problem under besiktningen, kommer vi att ge förslag på hur dessa kan undersökas mer ingående. En överlåtelsebesiktning fungerar som en prisvärd försäkring mot framtida problem. Våra besiktningsmän är inte bara här för att identifiera problem utan även för att hjälpa dig förstå var framtida fel kan uppstå samt ge råd om förebyggande och åtgärder.

billigare besiktning

Du delar information

Det första steget är alltid att du delar med dig så mycket som möjligt om tidigare renoveringar, skador, ritningar etc.

billigare besiktning

Besiktning

Andra steget är en okulär kontroll. Detta innebär att vi undersöker alla synliga ytor såsom väggar, tak, fönster, kök, badrum, tak, källare. Vi kollar på alla delar av fastigheten både invändigt och utvändigt så som garage, balkong och tomt.

billigare besiktning

Protokoll

Om vi hittar potentiella problem kommer vi ge förslag på hur vi kan undersöka dessa mer noggrant. Våra besiktningsmän hjälper dig förstå vart framtida fel kan uppstå och hur du kan förebygga och åtgärda dessa.

bettre pris besiktning

Köp/Säljkoll för lägenhet

Vi erbjuder ett paket av lägenhetsbesiktning för dig som skall köpa eller sälja lägenhet för 3 990 kr. Kostnad av lägenhetsbesiktningen är ett fast pris.

bettre pris besiktning

Köpkoll för hus

Vi erbjuder tre olika paket av husbesiktning för dig som skall köpa hus från 8 900 kr. Kostnad av husbesiktningen är med fasta priser.

bettre pris besiktning

Säljkoll för hus

Vi erbjuder två olika paket för husbesiktning innan försäljning av ditt hus från 9 900 kr. Vi erbjuder fasta kostnader av husbesiktning.

Överlåtelsebesiktning - hälsokontroll av hus och lägenhet

Att köpa eller sälja en bostad är en av de största affärerna i ditt liv. Som privatperson saknar du ofta de nödvändiga kunskaperna för att genomföra en överlåtelsebesiktning på egen hand.

Det är här våra Råkoll besiktningsmän kommer in i bilden. Med specialiserad kunskap och erfarenhet utför vi en grundlig hälsokontroll av din bostad, identifierar potentiella problem och ger dig den trygghet du behöver.

Energideklaration - Besiktning | Råkoll

Kontakta oss

Har du en fråga eller är du intresserad av att boka en tjänst? Kontakta oss så hjälper vi dig!