Besiktning Hus/Lägenhet pris och kostnad

- Köpkoll Hus

Vi erbjuder tre olika paket av besiktning för dig som skall köpa hus. Pris / Kostnad av besiktningen är fasta priser.

KÖPKOLL +

8 900 kr

Okulär Köparbesiktning med fuktkontroll

Fuktkontroll

KÖPKOLL ++

10 900 kr

Okulär Köparbesiktning inkl. tekniska installationer, ventilation, avlopp och brand.

Fuktkontroll

Ventilation

Avlopp

Brand

KÖPKOLL OPTIMAL

12 900 kr

Okulär Köparbesiktning med fuktkontroll samt besiktning av tekniska installationer. Fuktkontroll, ventilation, avlopp, inbrottsskydd, vatten, brand och el.

Fuktkontroll

Ventilation

Avlopp

Inbrottsskydd

Vatten

Brand

El

- Köp/Säljkoll Lägenhet

Vi erbjuder två olika paket av besiktning för dig som skall köpa/sälja lägenhet. Pris / Kostnad av besiktningen är fasta priser.

KÖP/SÄLJKOLL +

3 990 kr

Okulär Lägenhetsbesiktning utan dolda felförsäkring

Fuktkontroll

Våtrum

Kök

El

VVS

KÖP/SÄLJKOLL ++

6 990 kr

Okulär Lägenhetsbesiktning med dolda felförsäkring

Dolda felförsäkring

Fuktkontroll

Våtrum

Kök

El

VVS

- Vill du veta mer?

En av våra besiktningsmän ringer dig