Besiktning av hus eller lägenhet
pris och kostnad

- Köpkoll hus

Vi erbjuder tre olika paket av husbesiktning för dig som skall köpa hus. Pris/kostnad av husbesiktningen är med fasta priser.

Säljkoll

KÖPKOLL +

8 900 kr

Okulär Köparbesiktning med Fuktindikation

Fuktindikation

KÖPKOLL ++

10 900 kr

Okulär Köparbesiktning inkl. tekniska installationer, ventilation, avlopp och brand.

Fuktindikation

Ventilation

Avlopp

Brand

Säljkoll Optimal

KÖPKOLL OPTIMAL

12 900 kr

Okulär Köparbesiktning med Fuktindikation samt besiktning av tekniska installationer. Fuktindikation, ventilation, avlopp, inbrottsskydd, vatten, brand och el.

Fuktindikation

Ventilation

Avlopp

Inbrottsskydd

Vatten

Brand

El

- Köp-/säljkoll lägenhet

Vi erbjuder ett paket av lägenhetsbesiktning för dig som skall köpa/sälja lägenhet. Pris / Kostnad av lägenhetsbesiktningen är fasta priser.

Säljkoll

KÖP-/SÄLJKOLL +

3 990 kr

Okulär Lägenhetsbesiktning utan dolda felförsäkring

Fuktindikation

Våtrum

Kök

El

VVS

KONTAKTA OSS

Vill du veta mer?

En av våra besiktningsmän ringer dig