Råkoll

Våtrumsbesiktning

Besiktning av badrum och våtrum

Vårt team av högt kvalificerade och erfarna besiktningsmän är dedikerade till att erbjuda en omfattande och pålitlig service när det gäller badrumsbesiktning och besiktning av våtrum.

råkoll

Badrumsbesiktning vid renovering

Det är både spännande och kul att renovera badrummet. Samtidigt är det läskigt eftersom felaktiga renoveringar kan leda till stora kostnader och problem. En besiktningsman hjälper dig att säkerställa att renoveringen är korrekt gjord och du slipper tråkiga problem i framtiden.

Våra besiktningsmän är specialister inom området och har omfattande kunskap om byggnads- och säkerhetsföreskrifter. De kommer att utföra en noggrann inspektion av ditt badrum eller våtrum och identifiera eventuella brister, såsom läckage, fuktskador eller dålig ventilation. Genom att använda avancerad utrustning och tekniker kan vi upptäcka problem som annars kan vara svåra att märka med blotta ögat.

En detaljerad besiktningsrapport

Efter att besiktningen är klar kommer våra besiktningsmän att sammanställa en detaljerad rapport som tydligt beskriver resultaten av inspektionen. Vi kommer att förklara eventuella problem som har upptäckts och ge rekommendationer för åtgärder som bör vidtas för att åtgärda dem. Vår målsättning är att hjälpa dig att skapa ett säkert, hållbart och funktionellt badrum eller våtrum som uppfyller alla nödvändiga standarder och föreskrifter.

Vi förstår att besiktning av badrum och våtrum kan vara en viktig del av en renoverings- eller byggprocess. Därför strävar vi efter att erbjuda en smidig och effektiv service som passar dina behov och tidsramar. Vi är också glada att svara på eventuella frågor eller bekymmer du kan ha och ge dig råd om hur du kan förbättra säkerheten och funktionaliteten i ditt badrum eller våtrum.

Att tänka på..

Läs gärna Råd&Rön Guide om hur du slipper hantverkstrubbel och speciellt sektionen om hur viktigt det är att anlita en certifierad besiktningsman. Ett annat tips är att alltid ha ett avtal, exempelvis Hantverkarformulär -17 som är särskilt framtaget för konsumententreprenader. Du hittar avtalet gratis hos Konsumentverket.

Vi utför besiktning av våtrum och badrum i Skåne och Göteborg. Vi kommer till dig som behöver våtrums- och badrumsbesiktning i Skåne, exempelvis Helsingborg, Malmö och Kristianstad samt Göteborg, exempelvis Partille, Kungälv och Kungsbacka.

RÅKOLL

Förebygg fuktskador samt kvalitetssäkra badrum och våtrum

Råkoll erbjuder omfattande besiktningstjänster för att adressera skador, försäkringsärenden, bostadsöverlåtelser, tvister, renoveringar och skadeförebyggande åtgärder för badrum, VVS och våtrum. Vi är dedikerade till att förebygga fuktskador och säkerställa högsta kvalitet på alla typer av våtrum. Våra erfarna besiktningsmän har gedigen expertis inom besiktning av badrum och våtrum och har lång erfarenhet inom området.

Du får ett protokoll

När besiktningen är klar kommer vi att leverera dig ett grundligt utfört protokoll som vi går igenom tillsammans med dig. Eventuella anmärkningar, risker och problem redovisas tydligt.

Vi är utbildade medlemmar i SBR

Som SBR-medlem innebär det att vi värnar om kvalitet och ansvarskänsla i vår yrkesutövning, och är experter inom besiktningar, kontrollansvar, byggprojektledning och entreprenad. 

Våra besiktningsmän är av SBR utbildade & godkända besiktningsmän (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) och vi har full ansvarsförsäkring samt toppbetyg hos Offerta.se

Frågor och Svar

För att göra en besiktning behöver kunden först skicka så mycket underlag som möjligt, det handlar exempelvis om tidigare renoveringar, skador och ritningar. Efter att Råkoll fått in underlaget skickar vi ut ett team med besiktningsmän som går igenom bostadens synliga ytor (tak, väggar, fönster, golv...) och även biutrymmen som garage och balkong. Om vi hittar några problem ger vi förslag på lösningar och inkluderar detta i vår rapport.

En överlåtelsebesiktning görs för att du som köpare ska undvika att köpa en bostad som sedan visar sig ha felaktigheter eller skador. Vi påRåkoll har skickliga besiktningsmän som arbetar med överlåtelsebesiktningar och som kan göra bostadsköpet säkrare.

Om besiktningsmannen som utför överlåtelsebesiktningen hittat många dolda fel, som läckor, mögel eller liknande, och du som intressent inte hunnit skriva kontraktet än, kan du välja att förhandla ner priset eller dra dig ur köpet.

Det finns inga krav på att en besiktningsman måste upptäcka alla fel i en bostad, utan kravet är helt enkelt att tjänstemannen ska arbeta efter konsumentskyddslagens regler. Dock kan det förstås finnas vårdslösa besiktningsmän. Det är därför alltid viktigt att du som köpare väljer en besiktningsman med ansvarsförsäkring.

Det är den som ska köpa bostaden/fastigheten som betalar besiktningen.

Först och främst gäller det att hitta källan tillradonet, antingen kommer det ifrån jordluften som läcker in i huset, från blå lättbetong som har används i byggnadsmaterialet eller så kan radonet komma direkt från vattenkranen.

Den vanligaste radonläckan i Sverige kommer dock från marken. Närman lokaliserat källan till radonläckan är det första man gör att täppa till läckan. Bland annat tätar man samtliga rör som leder vatten och el med en elastisk fogmassa avsedd för just radon.

Man mäter vanligtvis under en längre period, minst tvåmånader. Dock finns det även korttidsmätningar på cirka 10 dagar.

Om du har misstankar om att din bostad möjligtvis är drabbad av radon är det enkelt att göra en korttidsmätning. Om det visar sig att du har förhöjda värden av radon kan nästa steg vara att göra en långtidsmätning. Därefter kan du vidta åtgärder.

Badrum och andra våtrum är alltid viktiga att kontrollera med enbesiktning innan du eventuellt ska köpa en bostad. Våtrum som installerats på felaktiga sätt, exempelvis av en person som inte är fackmannamässigt kunnig inom våtrum, kan orsaka mögel, läckage och fuktskador. Därför är det bra att boka in en besiktning av just badrum och våtrum.

När du ska anlita hantverkare för att renovera ett badrum är det viktigaste att du kontrollerar att hantverkaren har ett våtrumscertifikat.