- En professionell och enkel indikationsmätning

Ibland kan det vara bråttom att genomföra en radonmätning. Då kan en indikationsmätning vara ett bra första steg för att få en närmare koll på läget. Råkoll utför din indikationsmätning på ett professionellt och smidigt sätt.

Våra besiktningsmän tar sitt jobb på stort allvar och ser till att du får den rapporten du behöver för att kunna ta ställning till vidare åtgärder. Vår verksamhet medför en ansvarsförsäkring och välutbildade, certifierade yrkesmän.

- Varför ska man genomföra en indikationsmätning?

En indikationsmätning av radonhalten i ett hem görs enbart för att bestämma om det är aktuellt att utföra en korttidsmätning och eller en långtidsmätning. Precis som en korttidsmätning så är indikationsmätningen också endast rådgivande, men kan å andra sidan utföras när som helst på året och begränsas inte till eldningsperioden Oktober till April.

- Kostnad / pris för indikationsmätning av radon

Vi erbjuder två olika alternativ av radon indikationsmätning.

ALTERNATIV 1

1 200 kr

Priset gäller om du samtidigt gör någon av våra besiktningar (oavsett paket). I priset ingår en indikationsmätningspuck på varje våning.

ALTERNATIV 2

2 990 kr

I priset ingår utkörning, installation och en indikationsmätningspuck på varje våning

- Mer om radon

Att trivas och må bra i sitt hem är nyckeln till ett gott liv, därför är det viktigt att se till så att luften man andas hemma är hälsosam. Det enda sättet att ta reda på om man har förhöjda halter av radon i sitt hem är genom att göra en radonmätning. Radon är en naturligt förekommande ädelgas i mark och berggrund, och är både osynlig och luktfri vilket gör att man inte kan veta om man påverkas av radon i huset.

Att andas in radon kan vara skadligt för hälsan, och uppemot 500 fall av lungcancer per år i Sverige kan härledas till radonstrålning. Att mäta radonhalten i sitt hem kan man antingen göra själv genom att beställa hem ett mätningskit med radonpuckar, eller så kan våra besiktningsmän komma hem till er och installera mätinstrumenten.

-Från mätning till åtgärd

En mätning kan ske fristående eller i samband med olika typer av besiktningar, så som lägenhetsbesiktning, badrumsbesiktning eller våtrumsbesiktning, villabesiktning för privatpersonen eller entreprenadbesiktning för entreprenaden. Om radonmätningen indikerar att halterna i bostaden är för höga så följer en radonbesiktning. Besiktningen görs för att bättre förstå problemet. Om radonhalterna behöver sänkas så genomförs en radonsanering. Vi hjälper dig igenom hela processen.

- När skall man utföra en radonmätning?

Det är inte enbart i samband med olika typer av besiktningar som man bör göra en radonmätning:

Vid renovation

I samband med att man ska bygga om eller bygga till i sin bostad kan det vara praktiskt att utföra en radonmätning, eftersom att man då kan kombinera renoveringen med planering av en radonsanering. Renoveringen får dock inte vara så pass omfattande att den påverkar luften i lokalen, då att det kan störa resultatet av radonmätningen.

Lång tid eller riskområde

Om man misstänker att det gått mer än tio år sedan den sista radonmätningen utfördes så är det dags att mäta på nytt. Man kan också behöva mäta tidigare än så, särskilt om det skett aktiviteter i området som har kunnat påverka halten radon i bostadens inomhusluft.

Vid ny ventilation

Ventilationssystemet, och även olika uppvärmningssystem, i en bostad kan påverka halterna av radon i inomhusluften. Om man installerar ett nytt ventilationssystem bör man därför göra en radonmätning så snart efter som möjligt.

Vid husköp

När man ska köpa ett nytt hus eller annan typ av bostad så är det lägligt att göra en radonmätning i samband med en överlåtelsebesiktning. Ofta kan man fråga sin mäklare om en sådan mätning har gjorts, annars be om att få den utförd. Resultatet av mätningen kan påverka slutpriset på huset. Om man har bråttom med försäljningen så passar en indikationsmätning perfekt.

- Korttidsmätning av radon

En korttidsmätningen är som namnet avslöjar en kortare typ av radonmätning. Den fungerar rådgivande, eftersom att denna typ av mätning inte är komplett. En korttidsmätning tar 10-15 dagar att genomföra. Vid en korttidsmätning används mer noggranna så kallade mätpuckar än vid långtidsmätning, för att väga upp för en kort mättid.

- Långtidsmätning av radon

En långtidsmätning av radon ger en säker och komplett bedömning av radonhalten. Den tar mellan två och tre månader att utföra och ger ett årsmedelvärde. En sådan mätning ska, precis som korttidsmätningen, ske under den så kallade eldningssäsongen. Det är de månader på året då det är så pass kallt ute att man värmer upp sin bostad. Denna typ av mätning uppfyller myndighetens krav på en radonmätning, vilket en kontrollansvarig kan bevaka. Radonmätningen är en del av varje fastighets obligatoriska energideklaration.

Oavsett om man gör mätningen på egen hand med hjälp av vårt mätkit, eller om vi gör hembesök hos er, så mäter man radonhalten med hjälp av radonpuckar. Dessa sätts upp på platser i hemmet där man spenderar som mest tid, till exempel i vardagsrum och sovrum. En mätning kräver minst två radonpuckar för att kunna ge ett säkert resultat, minst en per våningsplan. Efter att mätperioden är över, beroende på vilken typ av mätning man gör, så skickas radonpuckarna iväg för analys.

-Radonmätning Skåne, Malmö, Helsingborg, Lund, Ystad, Ängelholm, Kristianstad och Halmstad

Professionell indikationsmätning av radon i ditt hus eller bostad där du bor

Våra certifierade besiktningsmän gör professionell indikationsmätning av radon i Skåne, Malmö, Helsingborg, Lund, Ystad, Ängelholm, Kristianstad och Halmstad. Vi har lång erfarenhet att göra professionell radonmätning i Skåne, Malmö, Helsingborg, Lund, Ystad, Ängelholm, Kristianstad samt Halmstad och hjälper er gärna snabbt och professionellt.

- Vill du veta mer?

En av våra besiktningsmän ringer dig