Varför är det viktigt?

För att reklamationstiden (två år) inte ska gå ut, behöver garantibesiktningen genomföras. Den ger juridiska bevis och säkerställer att eventuella fel eller brister åtgärdas av byggföretaget.

Vem beställer och betalar?

Beställaren eller byggherren ansvarar vanligtvis för att beställa och betala garantibesiktningen. Det är ett viktigt steg för att säkra fastighetens kvalitet och överensstämmelse med avtalet.

Hur går det till?

En oberoende besiktningsman samlar in nödvändiga uppgifter, genomför mätningar och ger ett utlåtande enligt Allmänna bestämmelser för totalentreprenader (ABT). Besiktningsmannens utlåtande blir ett juridiskt bevis.

Vanliga garantiärende

Genom en garantibesiktning kan man upptäcka vanliga problem som sprickor i väggar, sättningsskador, fel på värmeanläggning, och material som inte håller utlovad kvalitet.

billigare besiktning

Certifierade experter

Våra besiktningsmän har omfattande erfarenhet och är certifierade inom branschen, vilket säkerställer en noggrann och pålitlig garantibesiktning.

billigare besiktning

Kostnadsfri offert och rådgivning

Vi erbjuder kostnadsfria offerter och professionell rådgivning för att underlätta beslutet att genomföra en garantibesiktning. Vi är här för att svara på dina frågor och förklara processen.

billigare besiktning

Skräddarsydda besiktningslösningar

Vi anpassar våra besiktningslösningar efter dina specifika behov. Genom att identifiera och fokusera på områden som är relevanta för din fastighet kan vi ge precisa och relevanta rekommendationer.

billigare besiktning

Juridiskt starka utlåtanden

Våra garantibesiktningsutlåtanden följer Allmänna bestämmelser för totalentreprenader (ABT) och har stark juridisk tyngd. De ger ett säkert bevis på eventuella fel och brister som byggföretaget behöver åtgärda.

Beställ en garantibesiktning

Vår erfarna och certifierade besiktningsmän utför garantibesiktningar. Kontakta oss för en kostnadsfri offert och låt oss säkra din fastighets kvalitet och trygghet.

Energideklaration - Besiktning | Råkoll

Kontakta oss

Har du en fråga eller är du intresserad av att boka en tjänst? Kontakta oss så hjälper vi dig!