Råkoll

Byggledning

Professionell bygg- och projektledning i Syd

Råkoll har mångårig erfarenhet inom byggledning för projekt gällande bygg, el, värme, våtrum, och ventilation, från förstudier, upphandling och projektledning, till byggbesiktningar.

RÅKOLL

Byggledning för alla tillfällen

Oavsett storlek och omfattning på byggprojekt hjälper Råkoll dig att ta det från start till slut med kvalificerad byggprojektledning, eller hjälper till med enskilda processer under byggprojektet.

Startskede
När du står inför beslutet att köpa eller sälja, är det viktigt att förstå husets eller lägenhetens nuvarande skick. Våra besiktningsmän utför en noggrann okulär kontroll av alla synliga ytor, inklusive väggar, tak, fönster, kök, badrum, tak, källare, garage, balkong och tomt. Detta första steget ger en översikt av fastighetens skick och ger oss möjlighet att identifiera eventuella potentiella problem.

Pågående projekt
Råkoll ser till att upphandling för byggprojektet sker och säkerställer att bygget går enligt plan avseende budget, tidsram, och andra krav ni har. 

Slutfas
Våra SBR-godkända besiktningsmän åtar sig att löpande besiktiga enskilda delar i processen, samt slutbesiktning. 

Byggledning för BRFer, byggföretag och privatpersoner

Om vi under vår okulära kontroll identifierar potentiella problem, kommer våra besiktningsmän att ge förslag på fördjupade undersökningar.

Bostadsrättsföreningar
För bostadsrättsföreningar är det viktigt att ha en fastställd underhållsplan och att rätt villkor bestäms vid en upphandling av tjänster. Råkoll hjälper till att upphandla och projektleda byggprojekt såsom fasadrenoveringar, balkongbygge, råvindskonvertering, och övrig byggproduktion. Vi ser också till att informera och ta hänsyn till alla boende under tiden. 

Byggföretag
Ibland saknas rätt kompetens för att ta sig an större projekt, eller så vill man ha stöd i delar av processen av byggledning i form av besiktning, projektering, miljömål, miljökrav, och annat. Råkoll erbjuder kvalificerad rådgivning inom byggledning för att hjälpa er till ett lyckat byggprojekt. 

Privatpersoner
Vid helentreprenad vid nybygge eller större renoveringar behövs ibland stöd för att byggledningen blir så effektiv som möjligt och alla behov tillgodoses. Vi hjälper till att projektleda bygget och ser till att rätt upphandling sker, krav uppnås, och allt utförs enligt de kvalitetskrav, budget, och tidsram som föreligger.

Vi är utbildade medlemmar i SBR

Våra besiktningsmän är av SBR utbildade & godkända besiktningsmän (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) och vi har full ansvarsförsäkring.

Mångårig erfarenhet inom byggledning

Med omfattande erfarenhet inom byggledning för projekt som inkluderar bygg, el, värme, våtrum och ventilation, tar Råkoll ledningen från förstudier och upphandling till projektledning och avslutande byggbesiktningar.

Komplett byggledning för alla projekt

Oavsett storlek och komplexitet på ditt byggprojekt kan Råkoll erbjuda kvalificerad byggprojektledning. Vi lotsar dig genom hela processen eller stöttar i enskilda delar av projektet, vilket säkerställer en smidig och effektiv genomförande.

Okulär kontroll för initiering av projekt

Vid beslut om köp eller försäljning genomför våra besiktningsmän en grundlig okulär kontroll av fastighetens alla synliga ytor. Detta ger en översikt av fastighetens skick och identifierar potentiella problem i tidigt skede.

Projektledning för BRFer, byggföretag och privatpersoner

Råkoll är din partner oavsett om du representerar en bostadsrättsförening, ett byggföretag eller är en privatperson. Vi erbjuder skräddarsydd projektledning för att upphandla och genomföra olika byggprojekt, såsom fasadrenoveringar, balkongbyggen, råvindskonvertering och mer.

Flexibilitet och expertis för små och stora projekt

Oavsett om det gäller fasadrenoveringar, takbyte, installation av solceller eller större byggprojekt, erbjuder Råkoll flexibel och professionell byggledning och projektledning.


Byggledning för små och stora projekt

Oavsett om det gäller tak- eller stambyte, installation av solceller, eller balkongbyggen så hjälper Råkoll till med professionell byggledning och projektledning.

Fasadrenovering
Takbyte
Stambyte
Installation av solceller
Fönsterbyten
Vindsvåningar och råvindskonvertering
Balkong
Våtrum
Husrenovering
Nyproduktion
Projektering
Underhållsplan
Behandla

Hur går professionell bygg- och projektledning till?